Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

270 resultater
... umiddelbart økonomisk interessante konsen- trasjoner av noe mineral eller element er oppdaget. Økonomisk interessante konsentrasjoner av ...
... kunne gi en orienterende kvalitetsvurdering på grunnlag av mineral- og bergartsbestemmelse. Ørland kommune har svært små volum med ...
... kunne gi en orienterende kvalitetsvurdering på grunnlag av mineral- og bergartsbestemmelse. Innenfor kommunen er det registrert 42 ...
Undersøkelsene har vært konsentrert om pegmatitter i Frolandsområdet hvor totalt 197 prøver har blitt innsamlet fra 54 forskjellige lokaliteter, hovedsakelig nedlagte feltspatbrudd. De fleste prøvene er innsamlet fra overgangen mellom kvarts-K-feltspat kjernen og den intermediære sone i pegmatitten. Prøvene omfatter kvarts, K-feltspat og plagioklas.
... funnet at opp til ca. 600 m3 av jord kan være forurenset av mineral- olje pr. 21.mars 1991. Den høyeste målte konsentrasjon er 14/g/Kg ...
This report documents the petrography of a limited sample set consisting of 12 specimens from the Fen complex, Telemark, South Norway. The samples comprise several, texturally variable calciocarbonatites (søvite), one Fe-rich carbonatite (rauhaugite), two magnetite-rich rødbergites, a silico-carbonate rock ("vipetoite") and a lamprophyre termed damtjernite.
... til de store bergartsenhetene. Noen kisdrag og større mineral- iserte provinser trer frem i tillegg til enkeltlokaliteter med høye ...
... Dolomitt : Kalsium-magnesium karbonat, CaMg(CO3)2. Bløtt mineral, oftest grå eller hvit i farve. Navnet benyttes også for en bergart ... mineralet dolomitt, i finkornet form, er det viktigste mineral. Drumlin : Strømlinjeformet rygg av morenemateriale dannet ...
Ren grafitt er et svart til gråglinsende mineral som bare består av karbon. Det er et mykt mineral (hardhet 1-2 på Moh's hardhetsskala) og kan lett skrapes i med en ...
... in the Czech Republic and the highest nitrate value in a mineral water from Slovakia. Overall, the editors say that the quality of ... was surprisingly good. Only very few samples exceeded mineral (or drinking water) action levels. The editors also point out that ...
Undersøkelser av Tiddlybanken øst i Barentshavet har avdekket et landskap med både ansamlinger av salt, gasslekkasjer og andre spennende strukturer.
... Page(s): 35-46 Download  6,6 MB Heavy-mineral provinces in southern Skagerrak and northern Kattegat Henrik ...
Grafitt er eit mineral verda spør meir og meir etter. Kvart år blir det på den globale ... «charge potensial». Leidningsevna seier mykje om kva for mineral som ligg i berggrunnen, fortel geofysikar Bjørn Erik Larsen, mens han ... for Laget for anvendt geofysikk på NGU. Verdfullt mineral I tillegg til Nordværnes ynskjer NGU å gjere liknande ...
... Alt i 1894-1895 var thorium et "hot" mineral. Det var ettertraktet til bruk i glødelamper og gassbrennere som ... guden Tor i norrøn mytologi.  SEM-bilde av Nb-mineral med inneslutninger av thoriumførende mineraler (hvite prikker) i en ...
... muligheter. Mange av områdene har stort potensial for mineral- og metallforekomster, i første rekke kobber, nikkel, jern og gull. ...
... magnesitt og dolomittmarmor, samt i olivin som er et typisk mineral for mørke ultramafiske bergarter fra mantelen i jordkloden vår. ...
Kvarts er et vanlig mineral som også kan ses i den norske fjellheimen. Dette bildet er fra ...
... brukt i framstilling av kunstgjødsel. Det inngår i fleire mineral; det mest vanlege er apatitt – eit kalsiumfosfat som bygger opp ...
... Mosambik har per i dag liten industri knyttet til mineral- og malmforekomster. Imidlertid er det sannsynlig at det ligger et ...
... Per i dag har Mosambik liten industri knyttet til mineral- og malmforekomster. Imidlertid er det sannsynlig at det ligger et ...
... opal, se kart nederst på sidene til mindat.org  (the mineral and loacality database). Jeg har lest at opalgruver gjerne ...
... Magnetic exchange bias of more than 1 Tesla in a natural mineral intergrowth. Nature nanotechnology, 2, 631-634. Omtalt på ...
... og leteselskaper. Mange av områdene har stort potensial for mineral- og metallforekomster, i første rekke kobber, nikkel, jern og gull, ...
... høyere eller lavere. Alle kommersielle produkter av mineral- og kildevann som selges i Norge er underlagt godkjenning i henhold til ...
... (NGU), Terje Solbakk (NTNU) og Ingjerd Bunkholt (Norsk Mineral) Til tross for at det er hele 14% av såkalte søringer i Oslo ...
... magnetitt i dypet. De ble forvirret da et helt annet mineral, nemlig hematitt, kom ut av borehullet. Hadde de bommet på målet, ... våre spørsmål. - Det er ikke slik at det bare er ett mineral eller ett tektonisk miljø på Mars. Det er flere grunner til ...
... innsjøer og havet. Siden kvarts er et hardt og slitesterkt mineral vil kvartskornene  overleve vanntransporten i motsetning til mange ...
... dyktige geologer, studenter og hjelpere fra State Company Mineral i St. Petersburg og Geologisk institutt ved Karelian Science Centre i ... Litvinenko og direktør Nicolay Philippov i State Company Mineral.   Et vogntog med 3600 meter borekjerner ...
Verdens første gruvedrift på havbunnen planlegges i Stillehavet. Papua Ny-Guinea skal utvinne en gull- og kobberressurs i Bismarck-havet.
Talk (Mg3Si4O10(OH)2) er et grønnhvitt, flakig mineral med en såpeaktig overflate og en perleaktig glans. Mineralets ...
... Han roser geologer, studenter og hjelpere fra State Company Mineral i St. Petersburg og Geologisk institutt ved Karelian Science Centre i ...
... from deeper areas has a relatively high proportion of other mineral particles. Earlier, we have found similar carbonate sand deposits only ...
... Nihad Smadi Page(s): 67-75 Download  4,4 MiB Mineral fingerprinting of Egyptian siliceous sandstones and the quarry source ...
The report presents the results of diamond drilling carried out by MoMin AS in the Mofjellet Mine in 2005, and also some reinterpretation of older data.
... of the surveys was to provide geophysical information for mineral exploration. The data were collected and processed by the Geological ...
... 2013 and October 2014 as a part of the MINN project (Mineral resources in Northern Norway). This report described and documents the ...
... juni-95 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Norsk Mineral A/S og NGU/NP. Avtalen ble forlenget i en ny avtale av 3.september ...
... of the surveys was to provide geophysical information for mineral exploration. The data were collected and processed by Geological Survey ...
... gjøres av et mineralselskap. Det anbefales ikke at Salten Mineral og Beiarn kommune fortsetter undersøkelsene i feltet etter Zn og Pb. ...
... eller at det forårsaker kvalitetsvariasjoner i mineral- produktet. I slike tilfeller vil det være viktig for bedriften å ha ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.