Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

270 resultater
... between July-August 2013 as part of the MINN project (Mineral resources in Northern Norway). This report describes and documents the ...
As a part of the MINN project (Minerals in Northern Norway) a helicopter-borne geophysical survey were performed at Senja in 2012 – 2014. Electromagnetic data from this survey showed up anomalies that could be caused by large graphite mineralisations. Geophysical and geological follow-up work was carried out at three locations in 2016, Hesten, Vardfjellet and Grunnvåg, with additional funds from the Troms County administration.
... for Natural Resources, The Fraser Institute 2: Mineral potential and on-going activity in Fennoscandia. Pekka A. Nurmi, ... commodity for opportunities. Juhani Ojala and Tero Niiranen, Mineral resources unit, Geological Survey of Finland   5: Graphite in ...
... 27-38 Download  7,3 MB Rutile in eclogites as a mineral resource in the Sunnfjord Region, Western Norway. Are ... Page(s): 75-84 Download  5,3 MB Industrial mineral quality of limestone; the effect of contact metemorphism on textural ...
... nå i Trondheim. Det vil hete Norwegian Laboratory for Mineral and Materials Characterisation (MiMaC), og det er NTNU, NGU og SINTEF som star bak dette. Fra mineral til material – Med MiMaC kan vi forske på hele verdikjeden, fra ...
... in European groundwater is determined using commercial mineral water samples from all over Europe. The samples will all be analysed at ... travelled to the meeting with quite heavy baggage full of mineral water bottles. Results are expected at the end of this year and the ...
... rekke steder langs kysten kan være egnet for integrert gass-mineral-CO2-basert industriproduksjon. Den første delen av scenarioet er ... Korneliussen. Flere industriprodukter Et aktuelt mineral for CO2-basert industriproduksjon er olivin som opptrer i bergartene ...
... tilsettingsstoff i matvarer (E553b). Talk er et svært mykt mineral som ellers brukes i papir, plast, maling, belegg, gummi, legemidler, ...
... fosfor (P) som er nøkkelen. Fosfor inngår i fleire mineral, mellom anna apatitt. Alle former for liv krev fosfor. Fosfor er eit ...
... origin and is associated with serpentinites. The most common mineral association is talc + breunnerite. Different talc-provinces can be ... in some detail with respect to talc as an industrial mineral, the Nord-Gudbrandsdalen talc province has been investigated both for ...
Joints and fractures were weathered during a sub-tropical climate regime and thus may contain smectite and kaolinite. The presence of such minerals prohibits groundwater flow in fracture and fault zones. The clay-bearing zones may cause mechanical problems during both tunnel construction and later operation. Due to the chemical alteration of magnetic minerals during weathering, weak zones are characterized by negative magnetic anomalies.
... highly relevant back-ground information for continued mineral processing trials in order to test the possibilities for making garnet ...
Joints and fractures were weathered during a sub-tropical climate regime and thus may contain smectite and kaolinite. The presence of such minerals increases instability in fracture and fault zones. The clay-bearing zones may cause mechanical problems during both tunnel construction and later operation. Due to the chemical alteration of magnetic minerals during weathering, weak zones are characterized by negative magnetic anomalies. Such zones are also prone to topographic depressions.
... and removal of silicon and calcium by precipitation of mineral phases. There is also a tendency to elevated pH and alkalinity in ... area and it will be the focus of subsequent interpretation. Mineral samples from lake/marsh areas have been analysed by XRD, which analyses ...
... data base (FORIBA) (i.e.ore deposits registered in the Mineral Deposit Archive at NGU) which contained deposit numbers given by Foslie ... written as a common instruction for the Ore-, Industrial mineral- and Natural Stone database In order to get the database as unanimous ...
... i regi av Nordlandsprogrammet, senere gjennom Salten Mineral for undersøkelser i Salten i regi av Salten Regionråd, og deretter videreført i Nordland Mineral. Undersøkelsene i 2010 er gjort på Buviknakken som ble prioritert fra ...
... som måler hele billedflaten, f.eks. prosentmengde av et mineral eller b) Regionberegning som måler hvert enkelt objekt, f.eks. størrelse av hvert korn til et bestemt mineral. I tillegg er det mulighet for tegning og fargelegging av objekter. KS ...
... men uten betydning på grunn av forekomstens ufordelaktige mineral- ogi og oppsprekning. Forekomsten har ikke noen verdi utover det å bli ...
... en kjent Mo-Cu forekomst. Resultatene viser at en har mineral- isering, høyst sannsynlig av malmtypen, langs hele det målte ...
... Its apatite potential was recognized in 2007 by Norland Mineral, an orgnaisation established and financed by the county administration ...
... stone in Ethiopia has been a subject within the Ethionor Mineral Resource Program, a cooperation between the geological surveys of ...
... area covered by the MINN project there exist collections of mineral soil (till) samples that were originally collected during the early to ...
... between August-October 2014 as a part of the MINN project (Mineral resources in North Norway). The survey also covered the islands of ...
... and Ballangen area in September 2015, as a part of the Mineral resources in North Norway project. This report describes and documents ...
... in Telemark county in June 2013 as part of the MINS project (Mineral resources in South Norway). At a second phase of this survey the lakes ...
... er båndlagt. Det er tatt prøver i enkelte forekomster for mineral- og bergartsbestemmelse og fallprøveresultaterer sammenstilt fra ...
... June 2011 and October 2014 as a part of the MINN project (Mineral resources in North Norway). The data from those surveys were processed ...
... of the survey was to provide geophysical information for mineral exploration activities. The data were collected by Geological survey of ...
... (CaTiO3) og titanitt (CaTiSO5). Ilmenitt er et svart mineral med hardhet som et knivblad (tilsvarende 5 - 5,5 på Mohs hardhetsskala). Det er et vanlig mineral i magmatiske, metamorfe og sedimentære bergarter. Leucoxen er et ...
... Perreault, Claude Hebert Page(s): 83-84 A study of mineral compositions of the Lac Mirepoix layered complex, Lac St-Jean ... Meyer, Brian Robins, Oliver Bolle Page(s): 109-116 Mineral resources in the Rogaland Anorthosite Province, South Norway: origins, ...
Primary and re-equilibrated mineral assemblages from the Sveconorwegian mafic intrusions of the Kongsberg ...
Ethionor Mineral Resource Program  (1996-2001)  er et samarbeidsprosjekt mellom de ...
... muligheter. Mange av områdene har stort potensial for mineral- og metallforekomster. Mineralindustrien blir en gradvis viktigere ...
...       Grafitt er eit mineral verda spør meir og meir etter. Kvart år blir det på den globale ... «charge potensial». Leidningsevna seier mykje om kva for mineral som ligg i berggrunnen, fortel geofysikar Bjørn Erik Larsen, mens han ...
... Jan-Anders Perdahl (SGU, Sverige), Vasily Litvinenko (SC Mineral, Russland), Stanislav Krasotkin (VSEGEI, Russland), Margarita Korsakova (SC Mineral, Russland), Morten Often (NGU), Torbjörn Bergman (SGU, Sverige) Esko ...
600 kjende førekomstar av industrimineral i Nord-Europa er sett saman og presentert på eitt og same kart. Både nedlagde gruver, førekomstar i drift og moglege framtidige gruver er plotta på kartet.
... kun i engelsk språkdrakt, og er et resultat av Ethionor Mineral Resource Program (1996-2001) - et samarbeidsprosjekt mellom de ...
... på sett og vis en klokke i steinen.   Et mye brukt mineral for aldersbestemmelse er zircon, som finnes som små korn i mange typer ...
In the1980's there was great interest in prospecting for oil, gas and minerals in Spitsbergen.
... ripe i motsetning til kobberkis som er et hardt og sprøtt mineral. Geologene på NGU sender prøver som de tror det er gull i til ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.