10 resultater
Rapporten omhandler Arco Norway Minerals A/S's Bamble-prosjekt fra årene 1983-85, de enkelte bergartstypene og deres opprinnelse. Spesiell vekt er lagt på de ekshalitive bergarter og tilknyttet mineralisering, bl.a. gull. Forslag til videre prospektering finnes i eget kapittel. Som vedlegg finnes en kartsammenstilling i M 1:100 000. Den bygger på nedfotograferinger av sammenstillinger i M 1:50 000, basert hovedsaklig på publiserte data.
... county between May-June 2014 as part of the MINS project (Mineral resources in South Norway). This report describes and documents the ...
... 27-38 Download  7,3 MB Rutile in eclogites as a mineral resource in the Sunnfjord Region, Western Norway. Are ... Page(s): 75-84 Download  5,3 MB Industrial mineral quality of limestone; the effect of contact metemorphism on textural ...
Primary and re-equilibrated mineral assemblages from the Sveconorwegian mafic intrusions of the Kongsberg ...
... P. Kutyavin, Andrei V. Sochava Page(s): 24-25 Heavy mineral assemblages in the Neoproterozoic rocks of the Varanger Peninsula, ... B. Larsen, Mogens Marker Page(s): 34-35 Ilmenite mineral magnetism: implications for geophysical exploration for ilmenite ...
... for å kunne gi en orienterende kvalitetsvurdering (mineral- og bergartsbestemmelse). Innen kommunen er det registrert 31 sand- og ...
Undersøkelsene har vært konsentrert om pegmatitter i Frolandsområdet hvor totalt 197 prøver har blitt innsamlet fra 54 forskjellige lokaliteter, hovedsakelig nedlagte feltspatbrudd. De fleste prøvene er innsamlet fra overgangen mellom kvarts-K-feltspat kjernen og den intermediære sone i pegmatitten. Prøvene omfatter kvarts, K-feltspat og plagioklas.
... of the surveys was to provide geophysical information for mineral exploration. The data were collected and processed by the Geological ...
... orthitt og magnetitt er blitt funnet som aksessoriske mineral i enkelte pegmatitter. Etter at pegmatittene er blitt undersøkt, blir ...
... by SEM and analysed for U by laser-ablation ICP-MS. Mixed mineral grains with ilmenite, rutile and titanite are common in the stream ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.