4 resultater
Minerals4EU er et felles-europeisk prosjekt som løper fra september 2013 til september 2015.
... muligheter. Mange av områdene har stort potensial for mineral- og metallforekomster. Mineralindustrien blir en gradvis viktigere ...
... muligheter. Mange av områdene har stort potensial for mineral- og metallforekomster, i første rekke kobber, nikkel, jern og gull. ...
All tilgjengelig informasjon om de viktigste metall- og diamantforekomstene i Arktis, nord for 60. breddegrad, er samlet og gjort tilgjengelig. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har ledet arbeidet, som har omfattet åtte land i nordområdene.
Fant ingen ansatte som matchet søket.