58 resultater
... innhaldet vakse. Kvart år vert det registrert nye mineral i Norge, og det ville gje lita meining å trykkja opp nye opplag utan ... har vorte omfattande endra. - Den fyrste boka om norske mineral, Forsög til Mineralogie for Norge, vart skriven i 1777 av Morten ...
... og industrimineral. Europa brukar 30 prosent av verdas mineral, men produserar berre tre prosent. Strategisk viktige Europas ... og god tilgang på mange råvarer. EU har definert ei rad mineral som kritiske og strategisk viktige for mange industriområde, ikkje ...
... Hva slags mineral er thulitt og hvor kan man finne det? Hva slags mineral er egentlig thulitt? Hva slags mineral er egentlig thulitt? ...
EU-prosjektet Minerals4EU har utarbeidd ein felleseuropeisk portal for informasjon om mineralressursar i Europa.
... 30 år etter at forekomsten ble lokalisert - har Svenska Mineral AB og Statskog SF gått sammen om å stifte driftsselskapet SMA ... til NTB. Statskogs samarbeidspartner Svenska Mineral AB har fra før et produksjonsanlegg i Mo i Rana, der det produseres ...
... No har vi gått saman om å stifte Centre for Advanced Mineral and Ore Characterization (CAMOC), fortel Henrik Schiellerup på Laget ... og NTNU skal samordna forsking og utvikling som er knytt til mineral og bergarter, som samfunnet treng. NGU og NTNU går saman om ...
... Åtte land sammen Den andre hederen gikk til boka Mineral resources in the Arctic - et nytt bidrag i serien av circum ... i programmet Mineralressurser i Nord-Norge (MINN) og boka Mineral Resources in the Arctic. To publikasjoner med vesentlige bidrag til ...
... "Urban Mining," som omhandlar gjenvinning av metall og mineral frå avfallsplassar og gjenvinningsstasjonar. Med prisen fylgjer ein ...
... ekstrasatsingen på kartlegging av mineral-ressursene i Nord-Norge i sitt forslag til statsbudsjett for 2012. ...
Maringeologer har funnet spor etter det som trolig er en rekke miner fra andre verdenskrig i Oslofjorden. Minemerkene ligger ved Langøyene og stammer etter alt å dømme fra en britisk operasjon i september 1944.
Global økning i etterspørselen etter fornybar energi, og et raskt skifte mot enda mer avansert teknologi. Det var utgangspunktet for konferansen som ble arrangert av NGU, NTNU og SINTEF i samarbeid med forskningstidsskriftet Nature denne uka.
... Hvert av organisasjonens medlemsland presenterer et spesielt mineral fra sitt område. Grafitten representerer Norge For Norges og ... Senja i Troms som beskrives i boka. Grafitt er et verdifullt mineral for industrien, og har mange muligheter og egenskaper. - Den ...
... nå i Trondheim. Det vil hete Norwegian Laboratory for Mineral and Materials Characterisation (MiMaC), og det er NTNU, NGU og SINTEF som star bak dette. Fra mineral til material – Med MiMaC kan vi forske på hele verdikjeden, fra ...
... in European groundwater is determined using commercial mineral water samples from all over Europe. The samples will all be analysed at ... travelled to the meeting with quite heavy baggage full of mineral water bottles. Results are expected at the end of this year and the ...
... rekke steder langs kysten kan være egnet for integrert gass-mineral-CO2-basert industriproduksjon. Den første delen av scenarioet er ... Korneliussen. Flere industriprodukter Et aktuelt mineral for CO2-basert industriproduksjon er olivin som opptrer i bergartene ...
Ethionor Mineral Resource Program  (1996-2001)  er et samarbeidsprosjekt mellom de ...
...       Grafitt er eit mineral verda spør meir og meir etter. Kvart år blir det på den globale ... «charge potensial». Leidningsevna seier mykje om kva for mineral som ligg i berggrunnen, fortel geofysikar Bjørn Erik Larsen, mens han ...
... Jan-Anders Perdahl (SGU, Sverige), Vasily Litvinenko (SC Mineral, Russland), Stanislav Krasotkin (VSEGEI, Russland), Margarita Korsakova (SC Mineral, Russland), Morten Often (NGU), Torbjörn Bergman (SGU, Sverige) Esko ...
600 kjende førekomstar av industrimineral i Nord-Europa er sett saman og presentert på eitt og same kart. Både nedlagde gruver, førekomstar i drift og moglege framtidige gruver er plotta på kartet.
... kun i engelsk språkdrakt, og er et resultat av Ethionor Mineral Resource Program (1996-2001) - et samarbeidsprosjekt mellom de ...
... på sett og vis en klokke i steinen.   Et mye brukt mineral for aldersbestemmelse er zircon, som finnes som små korn i mange typer ...
... ripe i motsetning til kobberkis som er et hardt og sprøtt mineral. Geologene på NGU sender prøver som de tror det er gull i til ...
... Sven-Roald Nystø til Aftenposten. Han vil bruke de mulige mineral- og diamantfunnene til å presse frem en avgjørelse om rettighetene ...
... Gjennom fleire år med grunnleggjande forsking på mineral sine magnetiske eigenskapar i nanoskala, har McEnroe si gruppe ved NGU ...
... 3) Skifer er en tredje type stein, som inneholder et mykt mineral som heter glimmer. Det finnes mange typer skifer, og om de inneholder ...
... NGU deltar i et NTNU-samarbeid om Norwegian Laboratory for Mineral and Materials Characterisation. – Vi holder trykket oppe i ...
... er generelt sett ein viktig pådrivar for danning av mineral og bergartar. No blæs forskarar liv i den gamle teorien om ... under at det også er viktig å kjenne igjen opphavet til mineral og bergartar for å rekonstruere geologisk historie og for å forstå ...
... bergartene inneholder, inklusive mengde av ønsket element/mineral (også kjent som gehalt) og hvordan de ulike mineralene forholder seg ...
... sier forsker Jan Sverre Sandstad ved NGU om boka Mineral Deposits and Metallogeny of Fennoscandia. Geologi og gruver ...
... in the Czech Republic and the highest nitrate value in a mineral water from Slovakia. Overall, the editors say that the quality of ... was surprisingly good. Only very few samples exceeded mineral (or drinking water) action levels. The editors also point out that ...
Undersøkelser av Tiddlybanken øst i Barentshavet har avdekket et landskap med både ansamlinger av salt, gasslekkasjer og andre spennende strukturer.
Grafitt er eit mineral verda spør meir og meir etter. Kvart år blir det på den globale ... «charge potensial». Leidningsevna seier mykje om kva for mineral som ligg i berggrunnen, fortel geofysikar Bjørn Erik Larsen, mens han ... for Laget for anvendt geofysikk på NGU. Verdfullt mineral I tillegg til Nordværnes ynskjer NGU å gjere liknande ...
... muligheter. Mange av områdene har stort potensial for mineral- og metallforekomster, i første rekke kobber, nikkel, jern og gull. ...
Kvarts er et vanlig mineral som også kan ses i den norske fjellheimen. Dette bildet er fra ...
... brukt i framstilling av kunstgjødsel. Det inngår i fleire mineral; det mest vanlege er apatitt – eit kalsiumfosfat som bygger opp ...
... Mosambik har per i dag liten industri knyttet til mineral- og malmforekomster. Imidlertid er det sannsynlig at det ligger et ...
... Per i dag har Mosambik liten industri knyttet til mineral- og malmforekomster. Imidlertid er det sannsynlig at det ligger et ...
... opal, se kart nederst på sidene til mindat.org  (the mineral and loacality database). Jeg har lest at opalgruver gjerne ...
... Magnetic exchange bias of more than 1 Tesla in a natural mineral intergrowth. Nature nanotechnology, 2, 631-634. Omtalt på ...
... og leteselskaper. Mange av områdene har stort potensial for mineral- og metallforekomster, i første rekke kobber, nikkel, jern og gull, ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.