27 resultater
... Klikk på dette bildet for å få opp brosjyren av Nyttige mineral i PDF-format. Under finn du brosjyren i ISSUU der du kan bla i ...
... og industrimineral. Europa brukar 30 prosent av verdas mineral, men produserar berre tre prosent. Strategisk viktige Europas ... og god tilgang på mange råvarer. EU har definert ei rad mineral som kritiske og strategisk viktige for mange industriområde, ikkje ...
EU-prosjektet Minerals4EU har utarbeidd ein felleseuropeisk portal for informasjon om mineralressursar i Europa.
... på Grønlifjellet i Meråker. Kvartsen er et hardt mineral som riper glass (Mohs hardhet 7 i motsetning til 10 for diamant som er ...   Kvarts er et vanlig bergartsdannende mineral som har en rekke ulike bruksområder. Kvarts og kvartsitt ...
... No har vi gått saman om å stifte Centre for Advanced Mineral and Ore Characterization (CAMOC), fortel Henrik Schiellerup på Laget ... og NTNU skal samordna forsking og utvikling som er knytt til mineral og bergarter, som samfunnet treng. NGU og NTNU går saman om ...
... Olivin er et lysegrønt til brunlig, sprøtt og glassaktig mineral med kjemisk formel (Mg,Fe)2SiO4. Naturlig olivin er derfor alltid en ... Hvor finnes olivin? Olivin er et vanlig mineral i ultramafiske bergarter (bergarter der mer enn 90 % av mineralene ...
... Åtte land sammen Den andre hederen gikk til boka Mineral resources in the Arctic - et nytt bidrag i serien av circum ... i programmet Mineralressurser i Nord-Norge (MINN) og boka Mineral Resources in the Arctic. To publikasjoner med vesentlige bidrag til ...
Global økning i etterspørselen etter fornybar energi, og et raskt skifte mot enda mer avansert teknologi. Det var utgangspunktet for konferansen som ble arrangert av NGU, NTNU og SINTEF i samarbeid med forskningstidsskriftet Nature denne uka.
... nå i Trondheim. Det vil hete Norwegian Laboratory for Mineral and Materials Characterisation (MiMaC), og det er NTNU, NGU og SINTEF som star bak dette. Fra mineral til material – Med MiMaC kan vi forske på hele verdikjeden, fra ...
... fosfor (P) som er nøkkelen. Fosfor inngår i fleire mineral, mellom anna apatitt. Alle former for liv krev fosfor. Fosfor er eit ...
... (CaTiO3) og titanitt (CaTiSO5). Ilmenitt er et svart mineral med hardhet som et knivblad (tilsvarende 5 - 5,5 på Mohs hardhetsskala). Det er et vanlig mineral i magmatiske, metamorfe og sedimentære bergarter. Leucoxen er et ...
Ren grafitt er et svart til gråglinsende mineral som bare består av karbon. Det er et mykt mineral (hardhet 1-2 på Moh's hardhetsskala) og kan lett skrapes i med en ...
... Alt i 1894-1895 var thorium et "hot" mineral. Det var ettertraktet til bruk i glødelamper og gassbrennere som ... guden Tor i norrøn mytologi.  SEM-bilde av Nb-mineral med inneslutninger av thoriumførende mineraler (hvite prikker) i en ...
... magnesitt og dolomittmarmor, samt i olivin som er et typisk mineral for mørke ultramafiske bergarter fra mantelen i jordkloden vår. ...
... innsjøer og havet. Siden kvarts er et hardt og slitesterkt mineral vil kvartskornene  overleve vanntransporten i motsetning til mange ...
Talk (Mg3Si4O10(OH)2) er et grønnhvitt, flakig mineral med en såpeaktig overflate og en perleaktig glans. Mineralets ...
... Kalkspat, CaCO 3 , er et vanlig bergartsdannende mineral som opptrer i en rekke forskjellige type bergarter av ulike aldre og ... Kalkstein har flere anvendelsesområder enn noe annet mineral. Nedmalt og finknust kalkstein/marmor brukes som hvitt fyllstoff i ...
... Nå har grafitt blitt et kritisk råstoff, et attraktivt mineral, som vi igjen er på jakt etter. Med «kritisk råstoff» menes ikke et mineral som er dyrt eller som det er mangel på, men som har stor økonomisk ...
Høy-ren kvarts (HRK) er en betegnelse industrien bruker for kvartskonsentrater av stor kjemisk renhet.
... av thorittførende (hvite prikker) niob-mineral (lys grå) i en karbonatittbergart fra Fen. Foto: Are Korneliussen, ... Alt i 1894-1895 var thorium et "hot" mineral. Det var ettertraktet til bruk i glødelamper og gassbrennere som ...
... av mineraler. Aluminium, for eksempel, opptrer ofte i et mineral som heter bauksitt. Hvor kommer så mineralene fra? Fra stein, som ... tilsettingsstoff i matvarer (E553b). Talk er et svært mykt mineral som ellers brukes i papir, plast, maling, belegg, gummi, legemidler, ...
... verden, det leder varme og strøm og har blitt et viktig mineral for høyteknologiske produkter. I gruvene på naboøya Senja tas det ...
Kobolt er et viktig mineral i miljøvennlig teknologi og grønn energi. Ca 60 prosent av verdens ...
Langs Hardangerfjorden finnes hydrotermale kvartsganger som består av kvarts med meget høy kjemisk kvalitet, som blant annet kan anvendes i en rekke høyteknologiske produkter, bl.a.
... sivilisasjonen og vi forbruker store mengder. Statistikk fra Mineral Information Institute forteller at hvert menneske i den vestlige verden ...
... ellers til visse aldersdateringer, særlig av forskjellige mineral­forekomster. Verdensproduksjonen av rhenium var i 2013 53 t, ...
... kan være vanskeligere å skille, men gull er et mykt mineral som lett lar seg forme. Ta en nål og prøv å risse i det. Om du ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.