3 resultater
Grafitt er eit mineral verda spør meir og meir etter. Kvart år blir det på den globale ... «charge potensial». Leidningsevna seier mykje om kva for mineral som ligg i berggrunnen, fortel geofysikar Bjørn Erik Larsen, mens han ... for Laget for anvendt geofysikk på NGU. Verdfullt mineral I tillegg til Nordværnes ynskjer NGU å gjere liknande ...
... kalium som finnes i feltspat. Feltspat (kalifeltspat) er et mineral som finnes i de vanligste bergartene. Sandstein, f. eks., har liten ...
Magnetisk susceptibilitet er et mål for magnetiserbarheten av et materiale. Det er en ubenevnt størrelse som viser forholdet mellom indusert magnetfelt og et påtrykt, ytre magnetfelt i et materiale.
Fant ingen ansatte som matchet søket.