Innholdstype

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

45 resultater
... på sand- og grusforekomster kan ha stor lokal interesse. Mineral- og masseforekomster - konsekvensutredning i Junkerdal Balvatn ...
... gir en beskrivelse av arbeidet som er nedlagt i Nordland Mineral (NM) og resultatene av dette. NM var formelt aktivt i perioden ... Mineralressurs-undersøkelser i Nordland i regi av Nordland Mineral (NM): 2003-2010 ...
... in zinc would be the more distal part. A Metal and mineral distribution in the Bleikvassli Zn-Pb deposit, Nordland, Norway ...
En betydelig likhet i krystallisasjonsrekkefølge og mineralkjemi mellom Råna-intrusjonen og Bushveld-intrusjonen (Sør-Afrika), som er verdens viktigste platina-kilde, ledet til den tanke at det kunne være en mulighet for en Marensky Reef type platinaforekomst i Tverrfjellet-delen av Råna- intrusjonen.
... og de overliggende metasedimenter med henblik på Mo-U mineral. ...
Follow-up work has been conducted in three restricted areas of the 1200 km2 large Okstindan Area on the basis of earlier anomalies found during regional surveys. The three areas have been subjected to detailed geophysical mapping, mineralogical studies and sampling for whole-rock geochemistry. Mineralizations in the area consist of non-economic sulfide-impregnations with restricted thickness and extent.
... sikt. Konklusjonen på vurderingene som er gjort av Nordland Mineral er framstilt på vedlagte kart. Råstoffene som er vurdert er ...
The project has documented the existence of several previously unknown platinum group element (PGE) mineralizations in Norwegian ophiolites, of a type previously not well-documented anywhere, i.e. stratiform platinum- palladium-gold mineralization in ultramafic cumulates in ophiolites. PGE- bearing podiform chromitite and high level Ni-Cu sulphide mineralizations have also been studied.
This report presents preliminary results of detailed geological follow-up studies and diamond drilling carried out in the Okstindan Area, Nordland, Norway in the period July to August 1997. Preliminary results from drilling done in November and December 1997 is included in this report. Field work to the south and at the base of the Okstindan massif along the Kongsfjell / Anders Larsa contact revealed no signs of mineralization.
Two scheelite mineralizations in the Bjellåtind area, Gildeskål, Nordland, were sampled by 8 profiles cut by diamond saw. Total length of the profiles is 28,45 m. The sampled mineralizations, locality 1 and 2, occur in the same area as and in similar tectonostratigraphic position as the previously mined molybdenite deposits Laksådalen and Oterstrand. This report documents the sampling and analytical results. No further treatment or evaluation of the results has been done.
... av NGU med delfinansiering av Salten Regionråd (Salten Mineral), Nordland Fylkeskommune (Nordland Mineral) og Hamarøy kommune. Det lett tilgjengelige rapportmaterialet er kun ...
This report gives the results of field work done in the Precambrian Høgtuva window, with minor comments on the other similar windows in Nordland. The aim for this work was to attain a better understanding of the genesis of the rare-element mineralization at Bordvedåga, and thereby provide guidelines for further prospecting for granitophile element deposits.
... 2014.053 During field work in the summer of 2013, mineral soil samples were collected in a grid of 1x2 km in the municipality of ...
... atlas and databank to be used in prospecting for mineral resources and in the evaluation of environmental and geochemical issues ...
... between July-August 2013 as part of the MINN project (Mineral resources in Northern Norway). This report describes and documents the ...
... 27-38 Download  7,3 MB Rutile in eclogites as a mineral resource in the Sunnfjord Region, Western Norway. Are ... Page(s): 75-84 Download  5,3 MB Industrial mineral quality of limestone; the effect of contact metemorphism on textural ...
... i regi av Nordlandsprogrammet, senere gjennom Salten Mineral for undersøkelser i Salten i regi av Salten Regionråd, og deretter videreført i Nordland Mineral. Undersøkelsene i 2010 er gjort på Buviknakken som ble prioritert fra ...
... en kjent Mo-Cu forekomst. Resultatene viser at en har mineral- isering, høyst sannsynlig av malmtypen, langs hele det målte ...
... area covered by the MINN project there exist collections of mineral soil (till) samples that were originally collected during the early to ...
... and Ballangen area in September 2015, as a part of the Mineral resources in North Norway project. This report describes and documents ...
... June 2011 and October 2014 as a part of the MINN project (Mineral resources in North Norway). The data from those surveys were processed ...
... Its apatite potential was recognized in 2007 by Norland Mineral, an orgnaisation established and financed by the county administration ...
Primary and re-equilibrated mineral assemblages from the Sveconorwegian mafic intrusions of the Kongsberg ...
... i regi av Nordlandsprogrammet, senere gjennom Salten Mineral for undersøkelser i Salten i regi av Salten Regionråd. ... som nå rapporteres er gjort i regi av Nordland Mineral fra noen få dager i felt i 2004, 2005 og 2007, samt undersøkelse av ...
Petrology and metallogeny associated with the Tryvann Granite Complex, Oslo Region.Odd NilsenSide(r): 1-18Last ned &n
Titanium ores: An introduction to a review of titaniferous magnetite, ilmenite and rutile deposits in NorwayAre Korneliussen, H.P. Geis, E. Gierth, H. Krause, B. Robins, W.
Geological setting of the Pb-Zn-Cu mineralization in the Mjønesfjell area Nordland, northern NorwayKent Grimm, Henrik StendalPage(s): 1-11
... P. Kutyavin, Andrei V. Sochava Page(s): 24-25 Heavy mineral assemblages in the Neoproterozoic rocks of the Varanger Peninsula, ... B. Larsen, Mogens Marker Page(s): 34-35 Ilmenite mineral magnetism: implications for geophysical exploration for ilmenite ...
... kunne gi en orienterende kvalitetsvurdering på grunnlag av mineral- og bergartsbestemmelse. Innenfor kommunen er det registrert tilsammen ...
... umiddelbart økonomisk interessante konsen- trasjoner av noe mineral eller element er oppdaget. Økonomisk interessante konsentrasjoner av ...
Caledonian structural evolution and tectonostratigraphy in the Rombak - Sjangeli Window and its covering sequences, northern Scandinavian CaledonidesGerhard BaxPage(s): 87-104
The report presents the results of diamond drilling carried out by MoMin AS in the Mofjellet Mine in 2005, and also some reinterpretation of older data.
... gjøres av et mineralselskap. Det anbefales ikke at Salten Mineral og Beiarn kommune fortsetter undersøkelsene i feltet etter Zn og Pb. ...
... analyses, a method is described and used to estimate the mineral content of the samples. No clear differences are found regarding the ...
... av malmen i forbindelse med en genetisk plassering av mineral- iseringen, kartlegge tektonikken i forbindelse med en eventuell ...
... delen laget et sammendrag fra undersøkelsen for Salten Mineral. Den mer fyldige delen av rapporten er for databasebruk for NGU og for ...
... which may be used in the industry as an industrial mineral. The entirely tectono-stratigraphic section of the area only two from ...
As a part of the MINN project (Minerals in Northern Norway), a helicopter-borne geophysical survey was performed in Lofoten and Vesterålen in 2013. Electromagnetic data from this survey showed up anomalies that may be caused by large graphite mineralisation.
... utfordringer både med tanke på frimaling og selektiv mineral- separasjon. Det ble i denne omgang valgt å forsøke og utvikle et ...
In contrast to the volcanic hosted massive sulfide deposits, the presence of recoverable gold is not a common feature of sedex type Pb-Zn deposits. However, the available data suggest that the gold content in the Bleikvassli deposit could be higher than previously assumed. This report comprise the results of field work on the Bleikvassli Pb-Zn deposit, Nordland, Norway.

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.