2 resultater
The report presents the results of diamond drilling carried out by MoMin AS in the Mofjellet Mine in 2005, and also some reinterpretation of older data.
... bergarten er gjort i et eget prosjekt innenfor Nordland Mineral (Lindahl 2006). De polerte platene som er framstilt fra de innsamlede ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.