12 resultater
... During field work in the summer and fall of 2013, mineral soil samples were collected in a grid of 6x6km in Nord-Trøndelag and ... of new elements in established ore-districts are covered. Mineral soil geochemistry in Nord-Trøndelag and Fosen ...
... T. Mortensen Menneske, dyr og planter treng ei lang rekke mineral. For høgt eller for lågt inntak kan vere skadeleg. Vatn er vårt ... i tillegg eit utmerka løysemiddel. Grunnvatn tar opp i seg mineral når det sakte flyt gjennom undergrunnen. Grunnvannskvalitet ...
... area in September-October 2013 as part of the MINN project (Mineral resources in Northern Norway). This report describes and documents the ...
... 2014.053 During field work in the summer of 2013, mineral soil samples were collected in a grid of 1x2 km in the municipality of ...
... Hvert av organisasjonens medlemsland presenterer et spesielt mineral fra sitt område. Grafitten representerer Norge For Norges og ... Senja i Troms som beskrives i boka. Grafitt er et verdifullt mineral for industrien, og har mange muligheter og egenskaper. - Den ...
... between July-August 2013 as part of the MINN project (Mineral resources in Northern Norway). This report describes and documents the ...
... in Telemark county in June 2013 as part of the MINS project (Mineral resources in South Norway). At a second phase of this survey the lakes ...
...       Grafitt er eit mineral verda spør meir og meir etter. Kvart år blir det på den globale ... «charge potensial». Leidningsevna seier mykje om kva for mineral som ligg i berggrunnen, fortel geofysikar Bjørn Erik Larsen, mens han ...
... er generelt sett ein viktig pådrivar for danning av mineral og bergartar. No blæs forskarar liv i den gamle teorien om ... under at det også er viktig å kjenne igjen opphavet til mineral og bergartar for å rekonstruere geologisk historie og for å forstå ...
... from deeper areas has a relatively high proportion of other mineral particles. Earlier, we have found similar carbonate sand deposits only ...
... - flygeofysikk 2014.015 As part of the MINN program (Mineral resources in North Norway), NGU needed a reprocessing of all ...
... forekommende, økonomisk brytbar konsentrasjon av et mineral som kan brukes til metallfremstilling. Hvorvidt en malmforekomst ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.