11 resultater
... omtales i tilsvarende rapport om metalliske malmer. Mineral- og metallressurser i Norge: Verdien av industrimineralforekomster av ...
... "Urban Mining," som omhandlar gjenvinning av metall og mineral frå avfallsplassar og gjenvinningsstasjonar. Med prisen fylgjer ein ...
Joints and fractures were weathered during a sub-tropical climate regime and thus may contain smectite and kaolinite. The presence of such minerals increases instability in fracture and fault zones. The clay-bearing zones may cause mechanical problems during both tunnel construction and later operation. Due to the chemical alteration of magnetic minerals during weathering, weak zones are characterized by negative magnetic anomalies. Such zones are also prone to topographic depressions.
600 kjende førekomstar av industrimineral i Nord-Europa er sett saman og presentert på eitt og same kart. Både nedlagde gruver, førekomstar i drift og moglege framtidige gruver er plotta på kartet.
... bergartene inneholder, inklusive mengde av ønsket element/mineral (også kjent som gehalt) og hvordan de ulike mineralene forholder seg ...
This report documents the petrography of a limited sample set consisting of 12 specimens from the Fen complex, Telemark, South Norway. The samples comprise several, texturally variable calciocarbonatites (søvite), one Fe-rich carbonatite (rauhaugite), two magnetite-rich rødbergites, a silico-carbonate rock ("vipetoite") and a lamprophyre termed damtjernite.
Undersøkelser av Tiddlybanken øst i Barentshavet har avdekket et landskap med både ansamlinger av salt, gasslekkasjer og andre spennende strukturer.
... brukt i framstilling av kunstgjødsel. Det inngår i fleire mineral; det mest vanlege er apatitt – eit kalsiumfosfat som bygger opp ...
... by Scotland Yard and the Canadian police - medical geology, mineral exploration, and in further wide-ranging academic research. They ...
... NTNU og NGU arrangerer det internasjonale arbeidsmøtet”Mineral resources on the Mid-Atlantic ridge - status and perspectives” i ...
... det kan dannes nye mineraler. Når vi vet hvordan et bestemt mineral oppfører seg, kan vi også finne ut når bergarten er dannet. Her i ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.