9 resultater
... i dypereliggende funn i ”historiske” malmfelt. Mineral- og metallressurser i Norge: In situ verdi av metallforekomster av ...
... rekke steder langs kysten kan være egnet for integrert gass-mineral-CO2-basert industriproduksjon. Den første delen av scenarioet er ... Korneliussen. Flere industriprodukter Et aktuelt mineral for CO2-basert industriproduksjon er olivin som opptrer i bergartene ...
... ripe i motsetning til kobberkis som er et hardt og sprøtt mineral. Geologene på NGU sender prøver som de tror det er gull i til ...
... sier forsker Jan Sverre Sandstad ved NGU om boka Mineral Deposits and Metallogeny of Fennoscandia. Geologi og gruver ...
Mannen is an unstable rock slope in the Romsdal Valley in the Møre og Romsdal County (western Norway). The slope is under continuous monitoring since 2009 by the Åknes/Tafjord Beredskap IKS. As part of the detailed site investigations, two more than 130 m deep, vertical cored boreholes have been drilled in 2010 and 2011.
Kvarts er et vanlig mineral som også kan ses i den norske fjellheimen. Dette bildet er fra ...
... opal, se kart nederst på sidene til mindat.org  (the mineral and loacality database). Jeg har lest at opalgruver gjerne ...
Verdens første gruvedrift på havbunnen planlegges i Stillehavet. Papua Ny-Guinea skal utvinne en gull- og kobberressurs i Bismarck-havet.
... On first glance the area appears to hold little promise for mineral exploration. However, numerous low density geochemical surveys ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.