18 resultater
... Hva slags mineral er thulitt og hvor kan man finne det? Hva slags mineral er egentlig thulitt? Hva slags mineral er egentlig thulitt? ...
... 30 år etter at forekomsten ble lokalisert - har Svenska Mineral AB og Statskog SF gått sammen om å stifte driftsselskapet SMA ... til NTB. Statskogs samarbeidspartner Svenska Mineral AB har fra før et produksjonsanlegg i Mo i Rana, der det produseres ...
Maringeologer har funnet spor etter det som trolig er en rekke miner fra andre verdenskrig i Oslofjorden. Minemerkene ligger ved Langøyene og stammer etter alt å dømme fra en britisk operasjon i september 1944.
... av NGU med delfinansiering av Salten Regionråd (Salten Mineral), Nordland Fylkeskommune (Nordland Mineral) og Hamarøy kommune. Det lett tilgjengelige rapportmaterialet er kun ...
... (AgBiSe,), naumannite (Ag,Se) and unidentified AgBiTe mineral phase often associated native bismuth (Bi) and wittichenite (Cu3BiS3). ... (Pd"Sb2As2) and occurs in unidentified PdHgTe and PdBiHg mineral phases which can be Ag-bcaring, both in contact with, and separate from ...
... mudrocks containing organic matter and silt- and clay-sized mineral grains that accumulated together, and usually contain 1% or more ... clay minerals account for the largest fraction of the total mineral weight, spanning from 17% to 70% (excluding two samples of limestone ...
... i regi av Nordlandsprogrammet, senere gjennom Salten Mineral for undersøkelser i Salten i regi av Salten Regionråd, og deretter videreført i Nordland Mineral. Undersøkelsene i 2010 er gjort på Buviknakken som ble prioritert fra ...
Ethionor Mineral Resource Program  (1996-2001)  er et samarbeidsprosjekt mellom de ...
... kun i engelsk språkdrakt, og er et resultat av Ethionor Mineral Resource Program (1996-2001) - et samarbeidsprosjekt mellom de ...
... Sven-Roald Nystø til Aftenposten. Han vil bruke de mulige mineral- og diamantfunnene til å presse frem en avgjørelse om rettighetene ...
... in the Czech Republic and the highest nitrate value in a mineral water from Slovakia. Overall, the editors say that the quality of ... was surprisingly good. Only very few samples exceeded mineral (or drinking water) action levels. The editors also point out that ...
... Mosambik har per i dag liten industri knyttet til mineral- og malmforekomster. Imidlertid er det sannsynlig at det ligger et ...
... Per i dag har Mosambik liten industri knyttet til mineral- og malmforekomster. Imidlertid er det sannsynlig at det ligger et ...
... og til ovner, peiser, etc. Talk er et svært mykt mineral som har en lang rekke anvendelsesområder, f. eks. som tilsettingsstoff ...
... Både disse og mange andre områder har stort potensial for mineral- og metallforekomster. Vi har stor tro på å finne mer av både ...
... Geological Survey of Norway (NGU) was contacted by Nordland Mineral (T. Vrålstad) in May 2010 to evaluate the potential of economic ...
... alle kvarts- og feltspatkornene finner vi også korn av et mineral kalt zircon. Zircon er på mange måter geologenes hellige gral fordi ...
... central national institution for knowledge of the bedrock, mineral resources, surface deposits and groundwater of mainland Norway and of ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.