4 resultater
... som ble inngått den 12.juni-95 mellom Norsk Mineral A/S og NGU. Avtalen om videreføring av samarbeidsprosjektet er datert ... Med bakgrunn i tidligere undersøkelser utført av Norsk Mineral A/S og NGU ble undersøkelsene begrenset til utvalgte områderi ...
... data base (FORIBA) (i.e.ore deposits registered in the Mineral Deposit Archive at NGU) which contained deposit numbers given by Foslie ... written as a common instruction for the Ore-, Industrial mineral- and Natural Stone database In order to get the database as unanimous ...
... P. Kutyavin, Andrei V. Sochava Page(s): 24-25 Heavy mineral assemblages in the Neoproterozoic rocks of the Varanger Peninsula, ... B. Larsen, Mogens Marker Page(s): 34-35 Ilmenite mineral magnetism: implications for geophysical exploration for ilmenite ...
... juni-95 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Norsk Mineral A/S og NGU/NP. Avtalen ble forlenget i en ny avtale av 3.september ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.