7 resultater
En betydelig likhet i krystallisasjonsrekkefølge og mineralkjemi mellom Råna-intrusjonen og Bushveld-intrusjonen (Sør-Afrika), som er verdens viktigste platina-kilde, ledet til den tanke at det kunne være en mulighet for en Marensky Reef type platinaforekomst i Tverrfjellet-delen av Råna- intrusjonen.
... trolig finnes små mengder barytt eller et annet BA holdig mineral i dette området. Oppfølging av barium-anomali i Kvænangen, Troms. ...
... kunne gi en orienterende kvalitetsvurdering på grunnlag av mineral- og bergartsbestemmelse. På Hitra er det registrert tilsammen 7 ...
... kunne gi en orienterende kvalitetsvurdering på grunnlag av mineral- og bergartsbestemmelse. Ørland kommune har svært små volum med ...
... kunne gi en orienterende kvalitetsvurdering på grunnlag av mineral- og bergartsbestemmelse. Innenfor kommunen er det registrert tilsammen ...
... kunne gi en orienterende kvalitetsvurdering på grunnlag av mineral- og bergartsbestemmelse. Innenfor Trondheim kommune er det registrert ...
... kunne gi en orienterende kvalitetsvurdering på grunnlag av mineral- og bergartstellinger. Innenfor kommunen er det registrert tilsammen 27 ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.