4 resultater
... er båndlagt. Det er tatt prøver i enkelte forekomster for mineral- og bergartsbestemmelse og fallprøveresultaterer sammenstilt fra ...
... for å kunne gi en orienterende kvalitetsvurdering (mineral- og bergartsbestemmelse). Innen kommunen er det registrert 31 sand- og ...
... orthitt og magnetitt er blitt funnet som aksessoriske mineral i enkelte pegmatitter. Etter at pegmatittene er blitt undersøkt, blir ...
... kunne gi en orienterende kvalitetsvurdering på grunnlag av mineral- og bergartsbestemmelse. Innenfor kommunen er det registrert tilsammen ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.