Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

303 resultater
Minerals4EU er et felles-europeisk prosjekt som løper fra september 2013 til september 2015.
  Nyttige mineral - plakat med produkt  Klikk på dette bildeutsnittet ... med produkt knytt til minerala.   Nyttige mineral - plakat uten produkt  Klikk på dette bildeutsnittet ... i A0-format og kun med minerala.   Nyttige mineral - brosjyre i PDF Klikk på dette bildet for å få opp ...
... innhaldet vakse. Kvart år vert det registrert nye mineral i Norge, og det ville gje lita meining å trykkja opp nye opplag utan ... har vorte omfattande endra. - Den fyrste boka om norske mineral, Forsög til Mineralogie for Norge, vart skriven i 1777 av Morten ...
... like all the major changes in history, require more use of mineral resources. Minerals for the green economy ...
... Schiellerup (editors) Geological Survey of Norway Mineral resources in the Arctic ...
... og industrimineral. Europa brukar 30 prosent av verdas mineral, men produserar berre tre prosent. Strategisk viktige Europas ... og god tilgang på mange råvarer. EU har definert ei rad mineral som kritiske og strategisk viktige for mange industriområde, ikkje ...
... Hva slags mineral er thulitt og hvor kan man finne det? Hva slags mineral er egentlig thulitt? Hva slags mineral er egentlig thulitt? ...
... work in 2018, and the complementary field work in 2019, mineral soil samples were collected in a grid of 6x6 km in the remaining part ... data are briefly compared with previously survey data. Mineral soil geochemistry in southern Trøndelag ...
This book is the first ever compilation of mineral deposits and metallogenic areas in Fennoscandia. It describes the major ... invaluable handbook for anyone interested in Fennoscandian mineral resources. It can be used in selecting strategic areas for mineral ...
... på sand- og grusforekomster kan ha stor lokal interesse. Mineral- og masseforekomster - konsekvensutredning i Junkerdal Balvatn ...
... 0800-3416 95.047 The report describes the Norwegian mineral extractive industry, and its principal products especially those for ... and the need for detailed prospecting for a variety of mineral resources is focused. Opportunities in development of mineral ...
... emneord: Infrastruktur. The report describes the Norwegian mineral extractive industry, and its principal products especially those for ... and the need for detailed prospecting for a variety of mineral resources is focused. Opportunities in development of Mineral ...
... During field work in the summer and fall of 2013, mineral soil samples were collected in a grid of 6x6km in Nord-Trøndelag and ... of new elements in established ore-districts are covered. Mineral soil geochemistry in Nord-Trøndelag and Fosen ...
... aim of this report is to give a brief summary of Norway's mineral resources potential, of trends of the world markets for the relevant ... third such analysis (results due in 2017) in included. Mineral resources in Norway: potential and strategic importance, 2016 update ...
... gir en beskrivelse av arbeidet som er nedlagt i Nordland Mineral (NM) og resultatene av dette. NM var formelt aktivt i perioden ... Mineralressurs-undersøkelser i Nordland i regi av Nordland Mineral (NM): 2003-2010 ...
... Strategy, en analyse som har mer begrenset fokus enn RMI. Mineral- og metallressurser i Norge: potensial og strategisk betydning ...
... omtales i tilsvarende rapport om metalliske malmer. Mineral- og metallressurser i Norge: Verdien av industrimineralforekomster av ...
... (PrevenTAP)» utført analyser for karakterisering av mineral partikler fra et utvalg med mineral- og bergartsprøver. Mineral- og bergartsprøvene induserer varierende ...
The report documents the lithologies and molybdenite mineralization exposed in underground mines of the Knaben molybdenum (Mo) mining district in Kvinesdal, Vest-Agder, SW Norway. Scanning electron microscope cathodoluminescence (SEM-CL) and trace element analyses of quartz by laser ablation inductively coupled mass Spectrometry (LA-ICP-MS) were performed on 37 quartz and quartz-bearing samples in order to better understand the P-T conditions during magma emplacement and Mo-mineralization.
Rapporten omhandler Arco Norway Minerals A/S's Bamble-prosjekt fra årene 1983-85, de enkelte bergartstypene og deres opprinnelse. Spesiell vekt er lagt på de ekshalitive bergarter og tilknyttet mineralisering, bl.a. gull. Forslag til videre prospektering finnes i eget kapittel. Som vedlegg finnes en kartsammenstilling i M 1:100 000. Den bygger på nedfotograferinger av sammenstillinger i M 1:50 000, basert hovedsaklig på publiserte data.
... The report summerizes activities within the project 6421.02 Mineral Resources of Finnmarl - Kola. The duration of the project was 1993 to ... of Foreign Affairs, 4mill. NOK and by NGU, 1,5 mill NOK. Mineral resources of the Kola-Finnmark region, 1993-1996. Summary of activities ...
... mines on Svalbard) was NOK 4.3 billion (545 million EUR). Mineral resources in Norway. The Norwegian mining and quarrying in 2002. ...
... mines on Svalbard) was NOK 4.9 billion (545 million EUR). Mineral resources in Norway. The Norwegian mining and quarrying industry in ...
... Vargsundet. Helicopter-borne geophysical measurements for mineral exploration around Ulveryggen, Kvalsund, Finnmark ...
... 2007. Helicopter-borne geophysical measurements for mineral exploration at Nussir, Kvalsund, Finnmark ...
Neeb, Peer-Richard 0800-3416 2005.042 Mineral resources in Norway. The Norwegian mining and quarrying industry in ...
Geologisk kartlegging i Grongfeltet i kartbladene Harran 1824 III, Grong 1823 IV, Andorsjøen 1823 I, Namsskogan 1824 II og Tunnsjøen 1924 III. Petrografisk og strukturgeologisk beskrivelse av bergartene. Beskrivelse av sulfidmineralisering og mulig porfyr Mo forekomst ved Fremstfjell.
... in zinc would be the more distal part. A Metal and mineral distribution in the Bleikvassli Zn-Pb deposit, Nordland, Norway ...
... i dypereliggende funn i ”historiske” malmfelt. Mineral- og metallressurser i Norge: In situ verdi av metallforekomster av ...
... Leif 0800-3416 2000.059 The geochemistry of heavy-mineral concentrates panned from stream sediments on Ringvassøy is reported. ... of Ag, Cu, Zn, As and Sb. The geochemistry of heavy-mineral concentrates shows that the metal enrichment is mainly confined to ...
... chemical composition of the samples were correlated with the mineral phases, exsolution and oxidation- exsolution phases. Rock-magnetic properties, oxide mineralogy, and mineral chemistry in relation to aeromagnetic interpretation and the search for ...
En betydelig likhet i krystallisasjonsrekkefølge og mineralkjemi mellom Råna-intrusjonen og Bushveld-intrusjonen (Sør-Afrika), som er verdens viktigste platina-kilde, ledet til den tanke at det kunne være en mulighet for en Marensky Reef type platinaforekomst i Tverrfjellet-delen av Råna- intrusjonen.
... og de overliggende metasedimenter med henblik på Mo-U mineral. ...
Geological mapping in scale 1:5000 in the Sokndal Lobe of the Bjerkreim-Sokndal layered norite intrusion has confirmed that cyclic unit no.IV of the magmatic stratigraphy comprise a high density of Fe-Ti oxide rich layers. The area naturally divides in the Ørsland, Bakka-Krune and Einebakka areas which indi- vidually are shaped as mega-lenses connested to each other via more narrow zones. However, seen together they comprise an open synfom dipping 40o to the west.
... T. Mortensen Menneske, dyr og planter treng ei lang rekke mineral. For høgt eller for lågt inntak kan vere skadeleg. Vatn er vårt ... i tillegg eit utmerka løysemiddel. Grunnvatn tar opp i seg mineral når det sakte flyt gjennom undergrunnen. Grunnvannskvalitet ...
EU-prosjektet Minerals4EU har utarbeidd ein felleseuropeisk portal for informasjon om mineralressursar i Europa.
... på Grønlifjellet i Meråker. Kvartsen er et hardt mineral som riper glass (Mohs hardhet 7 i motsetning til 10 for diamant som er ...   Kvarts er et vanlig bergartsdannende mineral som har en rekke ulike bruksområder. Kvarts og kvartsitt ...
... 30 år etter at forekomsten ble lokalisert - har Svenska Mineral AB og Statskog SF gått sammen om å stifte driftsselskapet SMA ... til NTB. Statskogs samarbeidspartner Svenska Mineral AB har fra før et produksjonsanlegg i Mo i Rana, der det produseres ...
... No har vi gått saman om å stifte Centre for Advanced Mineral and Ore Characterization (CAMOC), fortel Henrik Schiellerup på Laget ... og NTNU skal samordna forsking og utvikling som er knytt til mineral og bergarter, som samfunnet treng. NGU og NTNU går saman om ...
... Olivin er et lysegrønt til brunlig, sprøtt og glassaktig mineral med kjemisk formel (Mg,Fe)2SiO4. Naturlig olivin er derfor alltid en ... peridot. Hvor finnes olivin? Olivin er et vanlig mineral i ultramafiske bergarter (bergarter der mer enn 90 % av mineralene ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.