4 resultater
Miljøgeofag (miljøgeologi) Hvordan kan vi beskytte grunnvannet mot forurensing? ... Fagperson Geokjemi (Koordinator miljøgeologi) Helge Hellevang , førsteamanuensis ...   Hydrogeologi inngår i studieprogrammet «Miljøgeologi» ved Universitetet i Oslo. Grunnvannsrettede studier hos oss ...
... skred Grunnvannsutfordringer ved underjordsanlegg Miljøgeologi, grunnvannskjemi, forurenset grunn, gruveavrenning ...
... knyttet til: Naturstein og bygningsstein Miljøgeologi Maringeologi Kvartærgeologi Gruve- og ...
... drikkevannshygiene, planverk) og miljørisiko (vannmiljø, miljøgeologi/forurenset grunn). Ekstern veileder for masterstudenter ved NTNU, ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.