4 resultater
... Universitetet i Oslo er vertskap og hydrogeologi og miljøgeologi har fått en egen sesjon Det 34. Nordiske geologiske ...
Miljøgeofag (miljøgeologi) Hvordan kan vi beskytte grunnvannet mot forurensing? ... Fagperson Geokjemi (Koordinator miljøgeologi) Helge Hellevang , førsteamanuensis ...   Hydrogeologi inngår i studieprogrammet «Miljøgeologi» ved Universitetet i Oslo. Grunnvannsrettede studier hos oss ...
... skred Grunnvannsutfordringer ved underjordsanlegg Miljøgeologi, grunnvannskjemi, forurenset grunn, gruveavrenning ...
... drikkevannshygiene, planverk) og miljørisiko (vannmiljø, miljøgeologi/forurenset grunn). Ekstern veileder for masterstudenter ved NTNU, ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.