6 resultater
... er ikke vurdert da ingen aldersbestemmelser er utført. Miljøgeologi i Ørstafjorden. Del II. Sedimentgeokjemi. ...
... Guide til Midtnordenekskursjonen 1994 Kvartærgeologi og miljøgeologi i Midt-Norge ...
... med adresser. Det 7.seminar om hydrogeologi og miljøgeologi 1997 ...
... ble for stor del gjort i de to indre av disse bassengene. Miljøgeologi i Ørstafjorden. Del I. Sedimenttyper, mektighet og fordeling. ...
... og erfaringer som British Geological Survey (BGS) har innen miljøgeologi, land - sjø kart og pukkundersøkelser. BGS-rapportene innen miljøgeologi satser på meget enkle kart, fortrinnsvis med bare et tema, og ...
... 6) Geokjemi, 7) Malm- provinser, 8) Industrimineraler og 9) Miljøgeologi. Totale kostnader er beregnet til ca. NOK 53.000.000 (1988 ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.