Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

250 resultater
Metalliske mineraler inneholder metaller. Metaller defineres kjemisk som elementer/grunnstoff som lett avgir elektroner ... danner metallbindinger. En enklere definisjon er at metaller er skinnende, duktile (myke og bøyelige), smibare og gode elektriske ...

Tjenesten viser både areal- og punktoppføringer for metaller. Datasettet gir en oversikt over dokumenterte forekomster (verdivurderte arealer; forekomst/deposit), prospektive områder (arealer med høy sannsynlighet for funn av økonomisk interessante mineraler; prospekt/prospect), registreringer hvor det er observert og/eller analysert forhøyede verdier av økonomisk interessante mineraler (registrering/occurence) og provinser (arealer med muligheter for funn av gitte mineraler; provins/province). Registreringene kan inneholde lite eller mye informasjon. De dokumenterte forekomstene inneholder en vurdering av offentlig betydning; internasjonal, nasjonal, regional, lokal, liten eller ingen betydning eller ikke vurdert. Dataene er innsamlet over lang tid og oppdateres fortløpende etter prioriteringer. Tjenesten er tilgjengelig på kartinnsynet Mineralressurser (https://geo.ngu.no/kart/mineralressurser_mobil) sammen med NatursteinWMS3 og IndustrimineralerWMS3.

... flere initiativer på gang for å kartlegge og utvinne metaller langs midthavsryggene. Også norske miljøer deltar aktivt i dette ... i Bergen. Det har lenge vært kjent at store mengder metaller utfelles i forbindelse med varme kilder på midthavsryggene. Disse ...
... i Norden og bedre forståelse av hvordan forskjellige metaller utlutes fra berggrunnen og konsentreres i løsmasser, antyder Olesen. ... kan forklare at det finnes høye konsentrasjoner av enkelte metaller i norske løsmasser. Bedre kunnskap om forvitring er en nøkkel til ...
... krever omfattende gruvedrift og en betydelig produksjon av metaller, forteller forsker Håvard Gautneb ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Mangel på metaller Statkraft, TrønderEnergi og Nordic Wind Power DA har gått ...
... hvor det har "hopet seg opp". Det samme gjelder for andre metaller og verdifulle mineraler. Gull kan opptre i veldig mange ... av gull. Jeg er interessert i hvordan gull og andre metaller har oppstått, og hvorfor gull og kvarts fins side om side i naturen. ...
... for å bestemme organiske miljøgifter og humusbundne metaller i vann v.hj.a. Solid Phase Extraction (SPE). Det er utført egne ... for henholdsvis organiske miljøgifter og humusbundne metaller. Millipores patron Sep-Pak tC18 Environmental er brukt ved ... mulig å bestemme organiske miljøgifter og humusbundne metaller i vann v.hj.a. SPE, men for å nå fram til hensiktsmessige ...
Aust for Narvik i Nordland er det funne eit stort system av gamle bergartsstrukturar som inneheld edle metall. Mest truleg breier systemet seg heile vegen frå Noreg til Sverige, Finland og Russland.
Anvisning av borested for vannforsyning til feriehjem.
The abundances of metal pollutants such as As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, V and Zn have been documented in 128 short (<0.6m) sediment cores, collected from the north-eastern part of the Norskerenna, off-shore south-western Norway, The primary objective of this investigation was to assessment the recent metal contamination of the seabed. Most of reported metals were analysed by ICP-AES except for Hg, Cd, Pb and As which were determined by atomic absorption.
In contrast to the volcanic hosted massive sulfide deposits, the presence of recoverable gold is not a common feature of sedex type Pb-Zn deposits. However, the available data suggest that the gold content in the Bleikvassli deposit could be higher than previously assumed. This report comprise the results of field work on the Bleikvassli Pb-Zn deposit, Nordland, Norway.
... en evaluering av ressurspotensialet for industrimineraler og metaller i Buskerud, Telemark og Vestfold. Til sammen er 45 industrimineraler og 46 metaller og halvmetaller evaluert, sammen med utvalgte provinser som ...
Studies of metal zonations in the Bleikvassli deposit are important, both for detailed planning of a drilling program and for subsequent interpretations of the results. For this investigation, drillhole data were selected from profiles throughout the deposits at intervals of about 100 meters, except for the old, southern part of the deposit, where all profiles where used because of scarcity of data.
The highest value of Cd observed in the seaweed surveys surveys of the Tosen and Trondheim fjords was found at site 334. It is recommended that this value be confirmed by analysis of the duplicate sample and if it is confirmed, an investigation should be carried out to determine the source of the Cd.
The project has documented the existence of several previously unknown platinum group element (PGE) mineralizations in Norwegian ophiolites, of a type previously not well-documented anywhere, i.e. stratiform platinum- palladium-gold mineralization in ultramafic cumulates in ophiolites. PGE- bearing podiform chromitite and high level Ni-Cu sulphide mineralizations have also been studied.
A systematic survey of the concentration of elements in surface soil in greater Dublin has been carried out in 2009-2010. The soils in central Dublin have high concentrations oflead and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). The sampled playgrounds in this survey have high concentrations of lead.
Forfatter fortsetter: Nilsson, L.-P., Often, M., Pedersen, P.B., Robins, B. The results of analysis. For platinum elements and gold are presented c. 385 samples (from existing collections) from a range of geological environments. Just under half of the analytical work (c.185 samples analysed by AAS and INA) was financed by the pilot project. C. 140 of these samples are from Ni-Cu deposits, chromite deposits in ophiolitic rocks or chromite-bearing rocks in ophiolites.
Norway is particularly susceptible to potential pollution of its water resources by heavy metals due to: (i) the importance of its fishing and water-related interests, (ii) the large number of industries, including mining, which produce heavy metal-containing wastes, (iii) the significant number of landfill sites inadequately protected against leaching of heavy metals into underlying aquifers or surface drainage waters.
A regional heavy-metal survey of the Trondheim (1:500 000) map sheet was carried out using seaweed as a sample medium. No values elevated above that explainable as regional background were observed for ash, Mo,Pb,Hg or As. Analyses were also performed for Ca,Na,and F but are not reported here.
Published estimates for heavy metal emissions from the copper-nickel industry on the Kola Peninsula in Northwest Russia are re-examinated in the light of: a) Official Russia emission figures for 1993 and 1994, b) Modelled emissions based on calculated dry and wet deposition estimates based on data from snow and rain sampling carried out in 1994, c) Chemical data on the composition of the ores being processed by the industry.
A total of 73 marine sediment samples from the Barents Sea collected with multicorer equipment in 2003 and 2004 have been analysed for grain size distribution, TOC, carbonate content, clay mineralogy, main elements and trace elements, including heavy metals.
This report presents data on major and trace element abundances in short (<0.5m) sediment cores that were collected from Holocene and glaciomarine sequences at 31 localities in the Mid-Norwegain shelf and Vøringplatået. The primary objectives of this investigation were the characterisation of the sediment types and sea bottom conditions. and the environmental assessment of the seabed.
Forkortet: The project presented in this report has been supported financielly by the Ministry of the Environment. The report summarizes geochemical analyses of humus samples from Pasvik and Jarfjord in Sør-Varanger in Eastern Finnmark sampled in 1995, 2000 and 2005 together with locations in Karasjon sampeled in 1995 and 2005. Pasvik and Jarfjord have been exposed to the emissions of several metals and arsenic from the smelter in Nikel and ore roasting factory in Zapoljernyi.
... Kartlegging av innholdet av kvikksølv og andre tung- metaller i industriavfall og sedimenter på Opsund deponi. ...
... fri leterett Hvem har rettigheter til mineraler og metaller funnet i Norge, og hvem kan drive med letevirksomhet? Hvilke ...
... edelmetallene er gull og sølv, men også platinagruppens metaller (ruthenium, rhodium, palladium, osmium, iridium og platinum) og ... Platinagruppens elementer Platinagruppens elementer/metaller (forkortet PGE/PGM) består av ruthenium (Ru), rhodium (Rh), ...
Fire NGU-ere står med gule hjelmer ved en snart ferdig stand på PDAC 22.
... - Vi har merket en økt interesse for nordiske mineraler og metaller fra utenlandske investorer de siste årene. Dette har nok delvis ... messen merket NGU økt interesse for nordiske mineraler og metaller. Norges geologiske undersøkelse (NGU) var nylig på verdens ...
... er bekledd med norsk kobber. Basemetaller er definert som metaller som oksideres når de varmes opp i kontakt med luft, og som verken er ...
... det norske bilaget. Laget for industrimineraler og metaller ved NGU har i seks måneder arbeidet med å få laget et bilag om ...
NGU vann miljøpris for prosjektet "Urban Mining," som omhandlar gjenvinning av metall og mineral frå avfallsplassar og gjenvinningsstasjonar. Med prisen fylgjer ein kvart million kroner.
... forbrukere tilgang til denne type informasjon. Så mye metaller Ut fra et enkelt estimat basert på studiet til Müller og dagens ... i fra hva man har lært av elektronikk på skolen vet man at metaller, og aller mest gull, egner seg ypperlig som strømledere. Det ble ...
Forsker fra NGU på feltarbeid
... -  For å sikre bærekraftig bruk av mineraler og metaller i fremtiden, må vi kunne spore jordartene som brukes i et ... med teknologiutviklingen. I dag trenger vi tilgang til andre metaller enn man tok ut under tidligere gruvedrift. Derfor er det relevant å ...
... eller utviklet med tanke på gruvedrift. Produksjon av metaller fra gruver i Arktis representerer en stor del av verdens produksjon. ... som kommer. EU er blant annet svært opptatt av tilgang på metaller i nærområdene, og av mer kunnskap om mineralske råstoffer det er, ...
... i fra hva man har lært av elektronikk på skolen vet man at metaller og aller mest gull egner seg ypperlig som strømledere. Det ble ... ppm Parts per million; Gram per tonn. Måleenhet for metaller wt% Weight %. Måleenhet for metaller ...
Jordens niende mest vanlige grunnstoff deler navn med planeten Saturns største måne, Titan, og utgjør om lag 0,6 % av jordskorpens vekt.
... levert:    - Norden kan bli en sentral leverandør av metaller og mineraler. Vår unike situasjon gjør oss i stand til å sikre at ... Titan  Vanadium Vi tar i bruk stadig flere metaller og mineraler. Mange kritiske råmaterialer er nødvendige for det ...
... I dette arbeidet leder NGU arbeidspakker innen både UNFC og metaller av vesentlig betydning for batteriteknologi. - Dette arbeidet er ... som følger med omstillingen til grønn energi? Hvilke slike metaller og mineraler finnes i Europas geologi? Kan vi bli bedre på å utnytte ...
... grus, pukk og naturstein grupperes mineralressursene inn i metaller, energimineraler og industrimineraler. Mineralressursgruppen på NGU jobber mest mot ulike metaller og industrimineraler. NGU jobber i samarbeid med både offentlig ... kan ha stor verdi og brukes i et stort antall produkter fra metaller til papir, kosmetikk og plast, kunstgjødsel og mat, glass og keramikk ...
... tilgangen til sjeldne, men helt nødvendige, mineraler og metaller som inngår i USAs high-tech industrier. Sjeldne jordartselementer er ...
... 1910, er fortsatt i bruk . Hvis vi lar være å utvinne metaller og satser kun på resirkulering nå, kan vi glemme klimamål og mange ... av FNs bærekraftsmål.  Kobber, og en rekke andre metaller og mineraler, er utvetydig nødvendig for det grønne skiftet . ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.