Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

708 resultater
UST NEM, nordlige Russland: I siste istid demte isen opp enorme innsjøer i Russland. Flere ganger var dreneringssystemet snudd og elvene rant sørover.
For omtrent 55 millioner år siden var det vulkansk aktivitet i den nordøstlige delen av Mørebanken i Norskehavet.
... Kvikkleire kan dannes i soner hvor det finnes slik marin leire - eller blåleire - så høyt som havet en gang nådde. I ...
... gravd ut av den store innlandsisen, er senere fylt opp med marin leire. Da sprekkesonene ble punktert av tunnelen, ble den overliggende ...
De nordligste kommunene i Sogn og Fjordane vil snart ha en langt bedre oversikt over kystlandskapet sitt. NGU jobber med nye kart over sjøbunnen.
... Vi har økt vår virksomhet innen flere felt, spesielt innen marin kartlegging og forskning, mens vi er blitt mer sårbare innenfor andre ...
... av ultramafittenes grad av kleberomvandling samt en prøvetaking der det ble funnet kleberstein. Feltarbeidet har også ført til ...
... i Stormyra barnehage skulle følges opp med ytterligere prøvetaking og analyse samt en helserisikovurdering, etterfulgt av eventuell ...
... for etablering av deponier være i områder under marin grense med sammenhengende homogene avsetninger av hav- og ...
... bygd opp av breelvmateriale. Deltaene er ofte bygd opp til marin grense. Breelvmateriale : Løsmasser som er transportert og ... plastisk og, i visse områder, er delvis oppsmeltet. Marin grense (MG): Høyeste havnivået etter isavsmeltningen. På grunn av ...
... sier professor Martin Ludvigsen fra Institutt for marin teknikk ved NTNU. Han var med i gruppen som sammen med NGU kartla ...
... er saltinnholdet lavt, fordi saltet som ellers finnes i marin leire er vasket bort av grunnvannet. Saltinnhold i leira, kan registreres ...
... av strandlina sitt fall gjennom nesten 12.000 år – frå marin grense på over 80 m og ned til dagens havnivå. Detaljar i utviklinga ...
... (NORCRUST) i samarbeid med CAGE, BGS, og MARUM–Senter for marin miljøvitenskap i Bremen, Tyskland. NORCRUST er finansiert av Norges ...
Her finner du blogger om ulike tema. Klikk på bildene for å lese innleggene.
Karbonatmineraler som kalkspat og dolomitt er viktig for både papirindustrien, til sementproduksjon og til miljøformål og nøytralisering av syrer.
Norsk rødliste for naturtyper er lansert for andre gang. I denne utgaven har det geologiske mangfoldet fått et større fokus enn tidligere. En ekspertgruppe har vurdert hvordan det står til med 85 ulike typer av landformer.
På slutten av siste istid ble en gigantisk innlandssjø - Nedre Glomsjø - demt opp mellom hovedvannsskillet og den stadig tilbakesmeltende innlandsisen.
... Palynologi-gruppen fra BSIP: Vandana Prasad til venstre (marin palynologi) med PhD-student Pranav Raj Tyagi til høyre og Anjum Farooqui ...
Lausmassane som ligg drapert over berggrunnen utgjer ein av våre mest verdifulle naturressursar og gjev tilgong til ei stor mengd geologisk informasjon.
... senkning av sporelementnivået i denne. Rekognoserende prøvetaking anbefales utført i pegmatittområdene øst og sørøst for ...
... i en åpen kanal Marin grense Marine limit Marin grense gjenspeiler det høyeste nivået havet har stått i forhold til ...
Grønt skifte, blå vekst, digitalisering. Her er hele programmet for NGU-dagen 2018. Arrangementet er gratis. Merk at alle foredragene blir strømmet.
Geofarer er naturlige prosesser som skjer på jorden og samfunnet må tilpasse seg til dem. Skred er den naturhendelse i Norge som har forårsaket flest tap av liv og mest økonomisk tap.
... ble presset ned som følge av isens tyngde, ble det avsatt marin leire etter at isen hadde smeltet vekk. Etter at landet hevet seg, har ...
Av Berit Husteli og Rolv Magne Dahl
«Visste du at...» er konkrete eksempler på hvordan mineralressurser bidrar til vår hverdag. Du kan lese teksten her eller laste ned hele brosjyrene som en PDF ved å klikke på bildene av dem. Bildene av de ulike steinene er ikke klikkbare.
... av havet etter siste istid, basert på observasjoner av marin grense (MG) Figur 2. En flere titalls meter høy ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.