8 resultater
13th International Conference on Gas in Marine Sediments is an interdisciplinary conference that brings together scientists, promoting the study of natural gas and release systems on a global scale to facilitate interdisciplinary and international c
Fra fjorder til dype hav. NGUs medarbeidere er med på hele 40 bidrag i den nye boka "Atlas of submarine glacial landforms".
... brunnvatnet inneheld bakteriar, virus eller liknande? Prøvetaking vil oftest ha som formål å avdekkje eventuell risiko for ... forureiningsepisodar vil oftest ikkje verte oppdaga ved prøvetaking. Korleis bør eg gå fram for å ta ei vassprøve for ...
... (Vent ein månad etter at brunnen er bora før første prøvetaking). I tillegg bør ein gjere ei meir omfattande undersøking av ...
På denne siden finner du lenker til ulike programvare eller APIer NGU utvikler
A field excursion (including lunch) will be arranged in the vicinity of Trondheim.
... bygd opp av breelvmateriale. Deltaene er ofte bygd opp til marin grense. Breelvmateriale : Løsmasser som er transportert og ... plastisk og, i visse områder, er delvis oppsmeltet. Marin grense (MG): Høyeste havnivået etter isavsmeltningen. På grunn av ...
... i en åpen kanal Marin grense Marine limit Marin grense gjenspeiler det høyeste nivået havet har stått i forhold til ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.