3 resultater
... til fjell ved kontrollboring ned i fjell. Prøvetaking  Prøver (L=0,8 m) tas vanligvis opp med en f54 mm ...
Skyskraperen Millennium Tower i San Fransisco er i ferd med å synke. NGU har vært med på å påvise fenomenet, ved bruk av radardata fra Sentinel-1-satellittene.
... gravd ut av den store innlandsisen, er senere fylt opp med marin leire. Da sprekkesonene ble punktert av tunnelen, ble den overliggende ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.