6 resultater
... er det også viktig at det ikke går for lang tid fra prøvetaking av vannet til det blir analysert. For å få opplysninger om ... Klorid (salt) Bør sjekkes i kystområder og under marin grense Uran Konsentrasjon ligger ofte over ...
... ut til å være av betydning om bergoverflaten er dekket av marin leire eller andre tette løsmasselag ved at radongassen ikke kan ... i Østfold med verdier på 32000 Bequerel per liter. Prøvetaking av fem borebrønner annenhver uke gjennom et helt år, viste ...
... dette direktivet forvaltes av Miljødirektoratet. Prøvetaking og feltmålinger på LGN-stasjon Øverbygd i Målselv kommune. ...
... nivået der havnivået har stått under siste istid kalles marin grense og den strekker seg enkelte steder opp til 220m over dagens ...
... høye verdier av klorid, sulfat, mangan og natrium. Under marin grense kan det også finnes lommer av gammelt sjøvann som kan påvirke ...
... mange steder i Norge, spesielt i områder der det er marin leire som utgjør et vanntett sjikt over fjell eller andre løsmasser. En ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.