6 resultater
Marin - geokjemi ...
... det nederste C-sjiktet. (Foto: Ola Anfin Eggen). Prøvetaking av mineraljord (morene) i Hattfjelldal. Utsikt østover mot ...
... Kilde: Rolf Tore Ottesen og Morten Jartun.  Prøvetaking av sandfangsmasser. Analyse av PCB og andre miljøgifter fanget ...
... av grunnstoffet (Birke et al., 2016). Tettere prøvetaking I tillegg til det naturlige, varierende innholdet av ... bør finansieres av staten. Det innebærer en tettere prøvetaking i hele Norge, Norges geologiske undersøkelse er en statlig ...
... forurensning og miljøgifter i bakken. I tillegg kan en slik prøvetaking avdekke hvor det er mulig å finne mineraler i berggrunnen, ...
... gjør det mulig å sette opp godt "designede" prøvetaking og analyseprogrammer. For PCB og andre miljøgifter har det vist ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.