7 resultater
... Mogens Erichsen, Eyolf 0800-3416 Kartlegging og prøvetaking for Ringknuten pukkverk 2010.069 To områder er kartlagt i ...
... og eventuelle konfliktsitasjoner. Det er ikke foretatt prøvetaking med analysering for noen av forekomstene. Kartlegging av mulige ...
... Denne rapporten tar for seg radiometriske mål- inger og prøvetaking av disse, samt laboratoriearbeid med ineralseparasjon, ...
Thickness, distribution and depositional environment of Holocene sediments in the Norwegian part of the SkagerrakLeif Rise, Heidi Anita Olsen, Reidulv Bøe, Dag OttesenPage(s): 5-16
... prøver er i Klif tilstandsklasse 2. Det anbefales en ny prøvetaking og analyse i de samme 30 prøvetakingspunktene om10 år for å ... for a reanalysere disse prøvene sammen med en ny prøvetaking og kartlegge miljøgifter på de samme lokalitetene i en fremtidig ...
... berggrunnsgeologisk kartlegging og utvidet mekanisk prøvetaking ved oppfølgende pukkundersøkelser innenfor bl.a. Grunneviksheia ... mekaniske egenskaper enn det som tidligere ble oppnådd ved prøvetaking i vegskjæringene langs E69. Det må taes nye prøver innenfor ...
... Sørli i Nord-Trøndelag). For utprøving av metodikk for prøvetaking av fastmark er undersøkelser utført ved og omkring noen ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.