7 resultater
... Mogens Erichsen, Eyolf 0800-3416 Kartlegging og prøvetaking for Ringknuten pukkverk 2010.069 To områder er kartlagt i ...
... og eventuelle konfliktsitasjoner. Det er ikke foretatt prøvetaking med analysering for noen av forekomstene. Kartlegging av mulige ...
... Denne rapporten tar for seg radiometriske mål- inger og prøvetaking av disse, samt laboratoriearbeid med ineralseparasjon, ...
... prøver er i Klif tilstandsklasse 2. Det anbefales en ny prøvetaking og analyse i de samme 30 prøvetakingspunktene om10 år for å ... for a reanalysere disse prøvene sammen med en ny prøvetaking og kartlegge miljøgifter på de samme lokalitetene i en fremtidig ...
Thickness, distribution and depositional environment of Holocene sediments in the Norwegian part of the SkagerrakLeif Rise, Heidi Anita Olsen, Reidulv Bøe, Dag OttesenPage(s): 5-16
... berggrunnsgeologisk kartlegging og utvidet mekanisk prøvetaking ved oppfølgende pukkundersøkelser innenfor bl.a. Grunneviksheia ... mekaniske egenskaper enn det som tidligere ble oppnådd ved prøvetaking i vegskjæringene langs E69. Det må taes nye prøver innenfor ...
... Sørli i Nord-Trøndelag). For utprøving av metodikk for prøvetaking av fastmark er undersøkelser utført ved og omkring noen ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.