12 resultater
Rohr-Torp, Erik 0800-3416 90.064 Borebrønn over marin grense gir salt vann. Saltet kan skyldes nærliggende blyverk. Det ...
... geologisk kart- legging, slingrammålinger, blokkleting og prøvetaking av morene, prøvetaking av sedimenter. Blyprosjektet 1969. Undersøkelser av bly i ...
... bør bedømmes -det kan være ønskelig med supplerende prøvetaking. Sammenstilling av data over metallinnhold i norsk jord med ...
... ble foretatt med blokkleting, geologiske observasjoner og prøvetaking av bekkesedimenter. Undersøkelsene førte ikke til funn av ... områder ble anbefalt undersøkt videre med blokkleting og prøvetaking av bekkesedimenter og mineraljord. Blyprosjektet 1971. ...
... med blokkleting, geologiske observasjoner og geokjemisk prøvetaking av sedimenter og jord. Tilsammen ble anomale områder undersøkt ...
... følgende: Geologisk overflatekartlegging Systematisk prøvetaking og fremstilling av slipte plater Kjerneboring - tre vifter a tre ...
... med blokkleting, geologiske observasjoner og geokjemisk prøvetaking av sedimenter og jord. Tilsammen ble 12 anomale områder ...
... vises der. Sommeren 1979 ble det foretatt en systematisk prøvetaking av bekke- sedimenter i et areal på ca. 90 km2 rundt de ...
... - av- speile seg ved en tettere og mer detaljert prøvetaking? Foruten beskrivelse av feltet og metodikken er det presentert en ...
... av fylket hadde NGU tidligere gjennomført en mer detaljert prøvetaking av bekkesedimenter på kartbladene 1717-3 Fullsenn, 1717-2 ...
Aktive og overveiende uorganiske bekkesedimenter, innsamlet fra 1356 lokali- teter i Oppland, Hedmark og Østfold er analysert på V, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn og Pb. Prøvetakings- og analysefeil er bestemt. Aritmetisk gjennomsnitt for de nu- meriske verdier for den relative prøvetakingsfeil er: V 20,8 %, Mn 25,0 %, Fe 13,5 %, Co 16,0 %, Ni 19,8 %, Cu 18,0 %, Zn 14,3 % og Pb 16,3 %.
... prosjektet har vært: - Regional geologisk kartlegging og prøvetaking av bekkesedimenter - Oppfølgning av ano- malier med geologisk ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.