8 resultater
... pegmatittanvisning i samme området ble samtidig utført. Prøvetaking og vurdering av kvartsittforekomst ved Dokkedalen ...
... på pegmatittenes interne oppbygging og geometri. Videre prøvetaking bør skje med diamantsag eller kjernebormaskin samtidig med at ... kvarts- og feltspat-råstoffer på Sørlandet, I: Regional prøvetaking av utvalgte feltspatbrudd i Frolandsområdet ...
... med Raet i form av randmorener og breranddeltaer. Under marin grense er det stedvis avsatt mektige finkornige hav- og fjordavsetninger, ...
... vurdere kornstørrelsen i de dypere lag av forekomsten. For prøvetaking og visuell vurdering av massene er det gravd prøvegroper med ...
... Denne rapporten tar for seg radiometriske mål- inger og prøvetaking av disse, samt laboratoriearbeid med ineralseparasjon, ...
... drift i større målestokk. Stedvis bøe en mer omfattende prøvetaking iverksettes. Undersøkelser av kvartsitt i Aust-Agder Fylke, ...
... undersøkelse (NGU) utført geologisk kartlegging og prøvetaking av lokaliteten Langemyr, som ligger 5 km vest for Lillesand ...
... senkning av sporelementnivået i denne. Rekognoserende prøvetaking anbefales utført i pegmatittområdene øst og sørøst for ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.