9 resultater
De spesielle sandbølgemønstrene på bunnen av renna ved Hola utenfor Vesterålen har nå fått internasjonal oppmerksomhet. I nyeste utgaven av Elseviers tidsskrift Marine Geology, publiseres en artikkel der fenomenet beskrives.
... Hele Afrika kan trolig dekkes med kun 113 steder for prøvetaking. Det dekker nedbørsområdene for de fem største elevene på ... eller mindre forgiftet vann hver dag. Samtidig kan en slik prøvetaking og kartlegging bidra til kunnskap om både mineralressurser, ...
... barytt på Sørøya. Undersøkelsene besto i hovedsak av prøvetaking/analysering og måling med bærbar XRF (analyseinstrument som kan ...
... Sist sommer arbeidet et bredt sammensatt forskerteam med prøvetaking og undersøkelser flere steder på Svalbard. I noen prøver fra ...
Astafjordene i Sør-Troms skal bli et av de best dokumenterte kystområdene i landet. Målet er en bærekraftig næringsutvikling i fiske, havbruk, turisme og friluftsliv.
Norske forskere skal kartlegge jordforurensningen i Dublin. Målet er å avsløre om tjærestoffer og tungmetaller som bly kan utgjøre en risiko for folks helse. Den irske hovedstaden mangler kompetanse til å avdekke byens skjulte miljøgifter.
Jeg lurer på når man regner at perioden Kvartær startet? Jeg har sett tallet 1.8 millioner år før vår tid, men i det siste har tallet 2.5/2.6 millioner år dukket opp flere steder. Hva er riktig?
... NGU. Under sitt foredrag om europeiske perspektiver på marin kunnskap og kartlegging, fastslo Shepherd at det er EU som sitter i ...
Hvor gammel er den eldste Grønlandsisen? Og hvordan bruker man informasjonen om isens alder?
Fant ingen ansatte som matchet søket.