3 resultater
... karbonater, ankeritt og jernoksyder. Et lite prosjekt med prøvetaking av området er gjennomført. Det er samlet bergartsprøver, ...
... To av fjordområdene som er undersøkt ved hjelp av video og prøvetaking er Andfjorden og Stjernsundet/Sørøysundet. Denne rapporten ...
... kommune. Undersøkelsene omfattet geologisk kartlegging og prøvetaking fra utsprengt materiale i profiler. Kvartsittenheten er av ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.