11 resultater
... elveavsetningens tykkelse og lagdeling over godt ledende marin leire,og bare på enkelte steder har en fått reflektorer som kan ...
... og brenningshuler. Andre tema som berøres er landheving, marin erosjon, genese av strandstrukturer, tolking av diamikton fra ...
... det foretatt flere sonderboringer, enkle testpumpinger og prøvetaking av grunnvannet og løsmassene. Resultatene fra disse ...
... Ut fra flere sonderboringer med enkle testpumpinger og prøvetaking ble det satt ned en Ø2-brønn i rustfritt stål med 3 m Con Slot ...
... opptil 27 g/t Au og 406 g/t Ag. Det anbefales en grundigere prøvetaking, fortrinnsvis med korte packsack-hull langs utgående av den ...
... litologi, forstyrrelser i kjernematerialet som resultat av prøvetaking og kjernesplitting, sedimentære strukturer og farge. Det ble ...
... Fabrikker A.S. har NGU utført geologisk kartlegging og prøvetaking av anortositt i Mjølfjell-området. Formålet med undersøkelsen ...
... i Gjersvik-området. Det besto av geologisk kartlegging og prøvetaking of bakkegeofysiske dypmålinger (transient-EM). I tillegg er ...
Rapporten dokumenterer tabeller, diagrammer og kart over kjemiske data for 29 elementer fra en landsomfattende innsamling av jordprøver fra ulike jordsjikt (humus, B- og C-sjikt) utført i 1985. I tillegg presenteres resultater fra en tilsvarende undersøkelse fra 1977, da bare humusprøver ble innsamlet.
... ved Hornvannet i 1993 omfattet røsking og prøvetaking av en ny malmkropp og boring på de to tidligere påviste ...
... målinger, dyp-EM målinger og geologisk kartlegging og prøvetaking. Samtolkning av geodata i Grongfeltet - status pr. 30.06.94 ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.