6 resultater
... er det utarbeidet en prosedyre for litogeokjemisk prøvetaking av grunnfjellet i Finnmark: Innenfor ensartede bergarter tas to ... Finnmarksprogrammet. Forundersøkelse for litogeokjemisk prøvetaking i Finnmark. ...
For grunnvannsforsyning til eksisterende spredt bosetting og ny tettbebyggelse i alt ca. 50 gårder og bolighus/leiligheter - er foreslått en liggende rør- brønn i elveavsetninger på Kvannsletta langs Vefsna. På stedet har en ca. 5 m grus/sand over marine leirer. Alternativet er tatt ut 2 lokaliteter for fjellboring.
... forespørsel fra Nordenfjeldske Teglverk A/S, utførte NGU prøvetaking, analysering og volumberegning av en leirforekomst like ved ...
... med radiometriske og magnetiske målinger og prøvetaking av de viktigste helikopteranomaliene (Håbrekke 1982). ...
... pH og konduktivitet ble gjort under feltarbeidet. Ingen prøvetaking ble gjort i 1982 innenfor den svenske del av prosjektet. Til nå ...
... Sand- og grusundersøkelsen er gjennomført ved hjelp av prøvetaking (kornstørrelsesfordeling, bergartstelling, sprøhet og flisighet, ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.