9 resultater
... er gjort radiometriske målinger med gammaspektrometer samt prøvetaking med tanke på oppredningsforsøk. Det er videre gjort systematisk prøvetaking i stikningsnett for å få et bedre grunnlag for vurdering av ...
... 0800-3416 1850/5C Det er utført systematisk prøvetaking og radiometriske målinger i området ... verdier over bakrunnsnivå. En prøve viser 32 ppm Mo. Prøvetaking og radiometriske målinger. Lappviklemmen - Iptovann. ...
... nye interessante anomalier. Radonmålinger i vann, prøvetaking av bekkesedimenter og vann ved Orrefjell. ...
... jordplate- måler (Metraterr 2) på 5 randavsetninger under marin grense. - Hensikten med målingene var å fremskaffe positive eller ...
... detaljkartlagt i målestokk 1:50 000. Resultatene bygger på prøvetaking, boringer og seismiske undersøkelser. Hjellnesforekomsten ...
... med Nordkalottprosjektet er det utført geokjemisk prøvetaking i Øst-Finnmark med en prøvetakingstetthet på 1 prøve pr. 30 ...
... idag. Det er utført 404 m kjerneboring, en omfattende prøvetaking, radiometriske målinger, radonmålinger, jordprøvetaking og ...
... 1805/14 NGU utførte sommeren 1982 en registrering og prøvetaking av leirforekomster mellom Mosjøen og Bodø i Nordland fylke, med ...
... strekning de har vært praktisk tilgjengelig. Det er gjort prøvetaking av løs- massene for å kunne gi en orienterende ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.