4 resultater
... bør bedømmes -det kan være ønskelig med supplerende prøvetaking. Sammenstilling av data over metallinnhold i norsk jord med ...
... - Det er foretatt flyfotostudier, og kartlegging i marka med prøvetaking. - Materialet kan ut fra de foreliggende analyser fra alle ...
... og de profiler som syntes best egnet til systematisk prøvetaking ble avmerket og seinere prøve- tatt. På bakgrunn av ...
... undersøkelser i 1974: Geologisk kartlegging, geokjemisk prøvetaking av mineraljord og geofysiske målinger (IP,SP, ledningsevne) over ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.