6 resultater
... geologisk kartlegging, geokjemiske undersøkelser med prøvetaking av bekkesedimenter og jord og geofysiske målinger (IP). I 1973 ... anbefalse en videre geokjemisk undersøkelse med systematisk prøvetaking av mineraljord laget over fjelloverflaten. Analyse- resultatene ...
... formål. - Det er utført befaring, kartlegging og prøvetaking. - Løsmasseforekomstene i Lofoten viser seg å ha lite ...
... med blokkleting, geologiske observasjoner og geokjemisk prøvetaking av sedimenter og jord. Tilsammen ble 12 anomale områder ...
... kes å få økonomisk verdi for kommunen. Etter befaring og prøvetaking med påfølgende kjemiske analyser, er det fore- slått en videre ...
... prosjektet har vært: - Regional geologisk kartlegging og prøvetaking av bekkesedimenter - Oppfølgning av ano- malier med geologisk ...
... Sørli i Nord-Trøndelag). For utprøving av metodikk for prøvetaking av fastmark er undersøkelser utført ved og omkring noen ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.