5 resultater
... B. Logn, Ø. 0800-3416 1133 1. Detaljert prøvetaking av bekkesedimenter fra Gjersvikforekomstens nærmeste omgivelser. 2. Prøvetaking av jord på begge sider av bekkene. 3. Systematisk prøvetaking av ...
... Erling 0800-3416 1035/2A Rapporten omfatter prøvetaking og resultater av i alt 2 prøver i fast fjell og 33 sand - ...
... til vegformål. - Det ble utført befaring og prøvetaking og det ble kjørt sprøhet og flisighet, kornfordeling og ...
... ble foretatt med blokkleting, geologiske observasjoner og prøvetaking av bekkesedimenter. Undersøkelsene førte ikke til funn av ... områder ble anbefalt undersøkt videre med blokkleting og prøvetaking av bekkesedimenter og mineraljord. Blyprosjektet 1971. ...
... og en oppfølging av bekkesedimentanomalier framkommet fra prøvetaking i 1970 (968A II). Anomaliene viste seg å være tilknyttet større ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.