4 resultater
... L. 0800-3416 952 Oppdraget omfattet befaring med prøvetaking av fast fjell for tilslagsmateriale samt etterfølgende ...
... geologisk kart- legging, slingrammålinger, blokkleting og prøvetaking av morene, prøvetaking av sedimenter. Blyprosjektet 1969. Undersøkelser av bly i ...
... mineraler og bygningsstein i Finnmark fylke ble det foretatt prøvetaking av fast fjell og løsavleiringer til vegtilslagsmateriale. Fra ...
... i anledning veibygging over forekomsten. Etter befaring, prøvetaking og bearbeiding kom man fram til følgende: Ved den prosjekterte ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.