3 resultater
Marin - geokjemi ...
... dagens havnivå, helt opp mot 221 moh, men høyeste marine grense varierer betydelig langs kysten. Les mer om løsmassenes ...
HEMNE: Forskere lager et jordarkiv over deler av Norge. Kunnskap om den naturlige kjemiske sammensetningen av jorda vår kan brukes til både mineralleting, undersøkelser av forurenset grunn – og i kriminalsaker.
Fant ingen ansatte som matchet søket.