3 resultater
... og pukk Magnetisk kart Marin grense Havnivået for 12.000 år siden ...
... gravd ut av den store innlandsisen, er senere fylt opp med marin leire. Da sprekkesonene ble punktert av tunnelen, ble den overliggende ...
... er saltinnholdet lavt, fordi saltet som ellers finnes i marin leire er vasket bort av grunnvannet. Saltinnhold i leira, kan registreres ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.