3 resultater
Iversen, E. Krill, A.G. Grense Jakobselv. Berggrunnskart; Grense Jakobselv; 25344; 1:50 000; sort/hvitt; ...
Bakkejord, K. J. Grense Jakobselv. Sand- og grusressurskart.; Grense Jakobselv; 25344; 1:50 000; trykt i sort/hvitt; ...
Lebesbye, E.H.T. Bakkejord, K.J. Grense Jakobselv. Kvartærgeologisk kart; Grense Jakobselv; 25344; 1:50 000; trykt i farger; NGU Skrifter nr.70 ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.