2 resultater
... med Raet i form av randmorener og breranddeltaer. Under marin grense er det stedvis avsatt mektige finkornige hav- og fjordavsetninger, ...
... i gneisene i Bamblestrukturen. En har ikke en klar grense mellom høy og lav, men en bred sone med vekslende metamorfosegrad med ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.