16 resultater
Det finst ei registrering av MG (marin grense) frå Glomen - på 103 m.o.h. Kilde/referanse: Rasmussen, A. ... Norges geologiske undersøkelse 369, 1-31 Hva er Marin Grense (MG) innerst i Glomfjorden (Glomen/Fykan) i Meløy kommune i ...
... norsk kontinentalsokkelen i nordområdene. Norges ytterste grense i nord ligger i Nansenbassenget. Utenriksminister Jonas Gahr ... og tyngdekrefter Nansen og Norges ytterste grense mot nord - Kartleggingen av Polhavet Havet rundt Nordpolen ...
Havet har stått ca 200 meter høyere enn dagens nivå for ca 9500 år siden. Overflaten til dagens Mjøsa ligger på ca 130-140 moh. Hvorfor har vi da ikke marine avsetninger fra Minnesund og oppover langs Mjøsa?
... oppfatning av at strandflaten i hovedsak var dannet av marin erosjon, men han var uenig med de eldre herrene når det gjaldt i hvilket ... og tyngdekrefter Nansen og Norges ytterste grense mot nord - Kartleggingen av Polhavet . Lørdag 24. juni ...
... når saltinnholdet i porevannet kommer under en kritisk grense på knapt 1 %. Da er den svak og kan bli så ustabil at det går store ...
... I tillegg undersøkes 21.000 kvadratkilometer fra Alta til Grense Jakobselv i Finnmark med fly. Fra Høybuktmoen flys Sør-Varanger i ...
Det er utført 2D resistivitetsmålinger i 7 profiler ved Kattmarka og Gullvika i Namsos kommune (Nord-Trøndelag) som en del av metodeutviklingsprosjektet REMA (Resistivitetsmålinger i marine avsetninger). Prosjektet har som formål å teste anvendeligheten av metoden til å kartlegge kvikkleireforekomster. Lokaliteter i nærheten av og direkte knyttet til skredhendelsen i Kattmarka (13. mars 2009) er valgt som testområde.
Denne rapporten er en veileder som omhandler bruk av 2D resistivitetsmålinger for å kartlegge kvikkleireområder (også 1 D-målinger i sonderingshull er berørt). Veilederen tar for seg de eksisterende erfaringer knyttet til bruk av 2D resistivitetsmålinger for kvikkleirekartlegging, med eksempler fra prosjekter hvor metoden har vært brukt. Metoden er ikke en erstatning for tradisjonelle geotekniske undersøkelser som prøvetaking og sonderboringer, men kan være et verdifullt supplement.
Quick clay plays an important role in Norway due to the occurrence of several landslides that caused severe damage. Hence, it is of high importance to understand the properties of quick clay and locate it in the subsurface. In this report, 2D resistivity modelling was done in order to study the possibilities and limitations of mapping quick clay and other material. Models of different horizontal layers, dipping interfaces and lenses were analysed.
... der vår kontinentalsokkel i dag ligger på en passiv grense, eller margin. - De kalles passive marginer, men de kan fortsatt gi ...
... magnetisme og tyngdekrefter Nansen og Norges ytterste grense mot nord - Kartleggingen av Polhavet Geofysiske målinger var ...
Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett en ekstrabevilgning på til sammen 44 millioner kroner til kartleggingsprogrammet MAREANO. - Svært gledelig, sier forsker Terje Thorsnes, som leder NGUs aktiviteter i programmet.
Statssekretær Kristine Gramstad (bildet) i Fiskeri- og kystdepartementet skryter av arbeidet som er gjort med havbunnskartlegging i MAREANO-prosjektet.
Bli med på å lete etter den norske Juraparken! Jordas mellomalder var dinosaurenes og øglenes tidsalder, men hvor kan vi finne spor av dem i Norge? Det er spørsmål vi trenger din hjelp for å få svar på.
Bli med på å lete etter den norske Juraparken! Jordas mellomalder var dinosaurenes og øglenes tidsalder, men hvor kan vi finne spor av dem i Norge? Det er spørsmål vi trenger din hjelp for å få svar på.
A shallow water area east of Trondheim harbour in the Trondheimsfjord has been used as test site to study the impact of towed bottom gear on seafloor sediments in the frame of the SOSS project (Safe Operations of Subsea Systems).
Fant ingen ansatte som matchet søket.