8 resultater
De spesielle sandbølgemønstrene på bunnen av renna ved Hola utenfor Vesterålen har nå fått internasjonal oppmerksomhet. I nyeste utgaven av Elseviers tidsskrift Marine Geology, publiseres en artikkel der fenomenet beskrives.
... i dette området. Det er også indikasjoner på stabil marin leire. Dette er mest market i vest på profilene 3, 6 og 7, men indikeres ...
Astafjordene i Sør-Troms skal bli et av de best dokumenterte kystområdene i landet. Målet er en bærekraftig næringsutvikling i fiske, havbruk, turisme og friluftsliv.
Jeg lurer på når man regner at perioden Kvartær startet? Jeg har sett tallet 1.8 millioner år før vår tid, men i det siste har tallet 2.5/2.6 millioner år dukket opp flere steder. Hva er riktig?
... NGU. Under sitt foredrag om europeiske perspektiver på marin kunnskap og kartlegging, fastslo Shepherd at det er EU som sitter i ...
Hvor gammel er den eldste Grønlandsisen? Og hvordan bruker man informasjonen om isens alder?
... fra 15 til 25 m langs profilene. Dette viser at det ikke er marin leire ned til disse dyp, men det kan stedvis være avsetninger med ...
Nye undersøkelser viser at det finnes aktive PCB-kilder på land i Barentsburg og Pyramiden på Svalbard. - Forurensningen spres til sjøen. Konsentrasjonen av PCB på sjøbunnen har økt de siste 12 årene, fastslår forskere.
Fant ingen ansatte som matchet søket.