9 resultater
13th International Conference on Gas in Marine Sediments is an interdisciplinary conference that brings together scientists, promoting the study of natural gas and release systems on a global scale to facilitate interdisciplinary and international c
Fra fjorder til dype hav. NGUs medarbeidere er med på hele 40 bidrag i den nye boka "Atlas of submarine glacial landforms".
... dalender der sidene er svært bratte. Botnene er dannet ved erosjon av lokalbreer. Botnbre : Lokalbre som ligger i en botn. ... bygd opp av breelvmateriale. Deltaene er ofte bygd opp til marin grense. Breelvmateriale : Løsmasser som er transportert og ...
... skred og storm. I tillegg inkluderes prosesser som erosjon, naturlig radioaktiv stråling og menneskelig aktivitet. Hvem er ...
... skred og storm. I tillegg inkluderes prosesser som erosjon, naturlig radioaktiv stråling og menneskelig aktivitet. Hvem er ...
På denne siden finner du lenker til ulike programvare eller APIer NGU utvikler
A field excursion (including lunch) will be arranged in the vicinity of Trondheim.
... Vindavsetninger Erosjon Erosion Gradvis nedbrytning, ... i en åpen kanal Marin grense Marine limit Marin grense ...
Kva for problem med vasskvaliteten av kjemisk art kan oppstå i ein grunnvatnsbrunn
Fant ingen ansatte som matchet søket.