5 resultater
... mulig å registrere den seismiske aktiviteten. Erosjon og avsetning Langsomme bevegelser i jordskorpen skaper over tid ... Spenningsfeltet i Nordland er påvirket av stor erosjon på land ved at isbreer og elver har brutt ned, gnagd og slitt i ...
... og pukk Magnetisk kart Marin grense Havnivået for 12.000 år siden ... type stein er det der du bor? 2. Se på kartet for marin grense "Hvor høyt sto havet i Trondheim etter siste istid”. ...
... Årsaken til mange av de små jordskjelvene er trolig isbre-erosjon ved kysten og avsetning av sedimenter langs den ytre grensen av ...
... gravd ut av den store innlandsisen, er senere fylt opp med marin leire. Da sprekkesonene ble punktert av tunnelen, ble den overliggende ...
... er saltinnholdet lavt, fordi saltet som ellers finnes i marin leire er vasket bort av grunnvannet. Saltinnhold i leira, kan registreres ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.