2 resultater
Thickness, distribution and depositional environment of Holocene sediments in the Norwegian part of the SkagerrakLeif Rise, Heidi Anita Olsen, Reidulv Bøe, Dag OttesenPage(s): 5-16
... i bratte sandskråninger vurderes, da både elve/bekke-erosjon og grunnvannserosjon i skråningene kan medføre lokale utrasninger. ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.