5 resultater
... her, med et mulig unntak ved østsiden av Fetsund bro. Erosjon og utglidninger i Glomma fra Øyeren til nordre Hammaren - ...
... bergarter med strøk nordøst-sørvest. I dalbunnen ligger marin silt og leire over berggrunnen. Noe sand og grus (strandavsetninger) ...
Det er ønsket grunnvannsforsyning til gårdsbruk. Gneisbergartene på stedet er nær totalt overdekket, og en boring i disse vil være svært risikofylt. Det kan være aktuelt å grave brønner langs Vorma, hvor det er en brønn fra før. Prøvepumping av denne, og bakteriologisk undersøkelse av vannet foreslås. En søppelfylling i nærheten kan forurense Vorma, og kansje også grunnvannet, selv om den ligger på tykke marine leirer.
... utglidninger er grunne. De kan imidlertid oppstå uten aktiv erosjon ved bekker/elver. Kartlegging av potensiell skredfare i utvalgte ...
... i områder dekket av godt elektrisk ledende materiale som marin silt og leire, medfører at georadar ikke kan erstatte andre geofysiske ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.