Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

36 resultater
... skyldes hovedsakelig høy konsentrasjon av kalsium (Ca) og magnesium (Mg). I Norge har man lite hardt vann, men det forekommer i enkelte ... eller i milligram kalsium per liter (mg Ca/l, inkludert magnesium). Grensene mellom bløtt og hardt vann er ikke distinkte, og tabellen ...
... min forteller meg at jeg mest sannsynlig har litt mangel på magnesium i kroppen, og at jeg burde ta tilskudd. Det er helt vanlig at gravide ... i magen min og gomler på stein. Som geolog vet jeg at magnesium er et grunnstoff som tilhører gruppen for jordalkalimetaller i ...
... denne rapporten. Vannet har høyt innhold av jern, natrium, magnesium og klorid. Geokjemisk undersøkelse av overflatevann på Tustna i ...
... basiske kationer, utbyttbart kalsium, utbyttbart magnesium, utbyttbart kalium, utbyttbart natrium, utbyttbart H+ og glødetap. ...
... byttekapasitet, basemetning, basiske kationer, utbyttbart magnesium, utbyttbart kalium, utbyttbart natrium, utbyttbart H+ og glødetap. ...
... under 250 ppm Fe+Mn; tilsvarende ønskes lavt innhold av magnesium, fortrinnsvis under 1 % MgO. I tillegg er det nødvendig at ...
... basiske kationer, utbyttbart kalsium, utbyttbart magnesium, utbyttbart kalium, utbyttbart natrium, utbyttbart H+ og glødetap. ...
... basiske kationer, utbyttbart kalsium, utbyttbart magnesium, utbyttbart kalium, utbyttbart natrium, utbyttbart H+ og glødetap. ...
... avheng av næringsstoff i berggrunnen, kalk, kalium, magnesium, fosfor og tungmetall. På flyfoto kan me sjå korleis flora fylgjer ...
... i karbonatområdene og muligheten for totalutnyttelse av magnesium, nikkel og kromholdige bergarter er noe spekulativ, men bør følges ...
... opprinnelse. Forekomsten er en potensiell fremtidig magnesium- ressurs med et MgO-innhold på rundt 39 % som er lettløselig i ...
... utsjånad. Dette gjeld mellom anna jern, mangan, kalsium/magnesium (hardleik), klorid og hydrogensulfid. Er det skilnad på ... bruksmessige problem(hhv. 14.1 og 26.3% ) Kalsium og magnesium (hardleik) kan vere eit bruksmessig problem og bør sjekkast ...
... at MS er sjeldnere i områder med stort naturlig nedfall av magnesium - noe som er et mål på mengden av såkalte sjøsalter. Slike ...
... silisium, kobolt, metallurgisk koks, krom, magnesitt, magnesium, niob og wolfram. I tillegg kjem platinagruppa sine metall ruthenium, ...
... Ingebrigtsen trekker fram berryllium, jern, kobber, magnesium, molybden, niob, nikkel, sink og sjeldne jordartsmetaller, grafitt, ...
... i bergartene dunitt og peridotitt en rekke steder i landet. Magnesium fra olivin binder seg med CO2 og danner karbonatmineralet magnesitt. ...
... Vanlige bruksmessige problemer Kalsium og magnesium Kan være bruksmessig problem, bør sjekkes ...
... (bergarter der mer enn 90 % av mineralene inneholder jern og magnesium) og spesielt i bergartstypen peridotitt. Bergarten dunitt inneholder ...
... av magnesiumoksyd, svovel- og svovelsyre fra svovelkis, magnesium, magnesiumoksyd, keramiske fibre, teknisk keramikk, sement, brent ...
... suffered intensive alkali-depletion and addition of iron and magnesium, when it was metamorphosed together with the massive sulphides. Iron ...
... dannet under havbunnen. Disse er svært rik på jern og magnesium. Da de ble omdannet enten i havbunnen eller under ...
... highly soluble solutes (sodium, sulphate, chloride, boron, magnesium), and removal of silicon and calcium by precipitation of mineral ...
... grunnlag for sedimentindustrien, dolomitt for produksjon av magnesium metall, ilmenitt for titandioksyd og titanslagg produksjon og ...
... på Alpøy har et meget høyt innhold av syreløselig magnesium. Innhold av silikater (tremolitt, kvarts og glimmer) ligger på rundt ...
... delområder fra det totale geografiske område. Kalsium og magnesium er valgt som geokjemiske parametre, men andre f.eks. geomedisinske ...
... NGU har firmaet gått over til palldrift. Forholdet kalk- magnesium er blitt gunstigere, og driftsomkostningene har gått ned. Dette har ...
... mineralprosesser er vurdert for framstilling av magnesium, magnesiumoksyd, alumina, ildfaste materialer, planglass, ...
... til å nøytralisere sur nedbør, og økt utvasking av bl.a. magnesium fra overflate- jorda kan på sikt være en uheldig konsekvens av ...
... og plagioklas) og nefelin, samt en liten andel magnesium- og jernrike (mafiske) mineraler som biotitt, hornblende, magnetitt ...
... har lavest tetthet (2550 kg/m 3 ), mens jern- og magnesium-rike silikater (2900-3600 kg/m 3 ) og malmmineraler (4800-5200 kg/m ...
... kjemiske sammensetning, nærmere bestemt forholdet mellom magnesium og kalsium. Dette forholdet varierer med temperaturen og forteller ...
... har mykje å seie, og at transport av mellom anna jern, magnesium, kalium og natrium påverkar både mørke og lyse bergartar, opplyser ...
... halite and gypsum dissolution, coupled with calcium, magnesium and bicarbonate removal via calcite/dolomite precipitation. ...
... som for eksempel grunnstoffene kalium, kalsium, magnesium, fosfor, svovel og jern, som kan spores tilbake til spesielle ...
... vanligvis av amfibol. Dolomitt : Kalsium-magnesium karbonat, CaMg(CO3)2. Bløtt mineral, oftest grå eller hvit i farve. ... et dyp på ca. 2285 km. Består for en stor del av mørke, magnesium-rike. Mantelen beveger seg plastisk og, i visse områder, er delvis ...
... litium anvendes i fremstilling av aluminium-litium og magnesium-litium-legeringer som er meget lette og egnet til bruk i ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.