1 resultater
... av slamholdig sand. I øst og sør finner en et kupert landskap med fjellknauser, som har et tynt eller usammenhengende sedimentdekke, ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.